Lập Hội đồng thẩm định Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM

10/02/2022, 07:48

Lập Hội đồng thẩm định Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM - Ngày 9/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định 171/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

Vành đai 3 TP.HCM khi hoàn thành sẽ thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - Ảnh: Sở Giao thông vận tải TP.HCM

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các ủy viên của Hội đồng, gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng thực hiện theo quy định tại các Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm đinh dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng. 

PV

 

Bình luận