Lạng Sơn: Quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW và phát động Giải Báo chí tỉnh lần thứ I

22/04/2020, 23:29

Chiều 17/9, Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn tổ chức quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” và phát động Giải Báo chí tỉnh lầ

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quán triệt Chỉ thị số 43 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt Chỉ thị số 43; Kế hoạch số 140-KH/TU ngày 21/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 100/KH-HNB ngày 16/9/2020 của Hội Nhà báo tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 43.

Trong chương trình, Hội Nhà báo tỉnh đã thông qua Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch và Thể lệ giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất năm 2021.

Theo thể lệ, các tác phẩm tham dự giải phải được đăng tải, phát sóng trên các loại hình báo chí từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2020. Đối tượng tham dự giải là công dân Việt Nam, bao gồm những nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí viết về Lạng Sơn phù hợp với tiêu chí của giải, ở 5 loại hình và thể loại báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được dự thi tối đa 2 tác phẩm. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm trước ngày 28/2/2021, tính theo dấu bưu điện.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng
Giải báo chí tỉnh phát động giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất năm 2021

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải đã phát động Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất. Đồng chí nhấn mạnh: Giải báo chí tỉnh được tổ chức nhằm tôn vinh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về Lạng Sơn, có hình thức thể hiện mới, sáng tạo, định hướng dư luận xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Giải báo chí tỉnh lần thứ nhất năm 2021 không chỉ là cơ hội để các cá nhân, tập thể hoạt động trong lĩnh vực báo chí trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ mà còn là tiền đề để tỉnh lựa chọn các tác phẩm báo chí có chất lượng cao tham dự giải Báo chí Quốc gia trong năm tới và những năm tiếp theo.

Đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong các chi hội, hội viên, cộng tác viên, đội ngũ những người làm báo trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia Giải Báo chí của tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất.

Theo baolangson.vn