“Làm thật” để nâng tầm vị thế, khẳng định thương hiệu

16/01/2017, 10:19

“Làm thật” để nâng tầm vị thế, khẳng định thương hiệu - Năm 2016 đã khép lại với nhiều hoạt động thiết thực, nổi bật nhằm nâng cao vị thế, khẳng định vai trò của các cấp Hội Nhà báo đối với sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Phóng viên Tạp chí Người Làm Báo đã ghi lại những ý kiến tâm huyết, kỳ vọng của lãnh đạo các cấp Hội Nhà báo trong năm mới Đinh Dậu.

Nhà báo tác nghiệp. Ảnh: Huy Nam

Nhà báo Phùng Thị Lan
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang:

Hoạt động Hội có nhiều khởi sắc, tạo điều kiện và động lực cho hội viên, nhà báo có thêm nhiều đóng góp cho nền báo chí cách mạng nước nhà.

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ chung toàn quốc, các cấp Hội cơ sở trực thuộc vẫn còn gặp không ít khó khăn, còn nhiều hạn chế trong hoạt động và nhiều việc chưa làm được. Tôi rất kỳ vọng trong năm 2017, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam khóa X (sửa đổi, bổ sung), chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác Hội ở cơ sở.

Với sự năng động, sáng tạo, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X tiếp tục kiến nghị với Đảng, Nhà nước một cách cụ thể về chế độ chính sách, tổ chức, biên chế, cơ sở vật chất... để chính quyền địa phương có cơ sở quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ cho Hội Nhà báo các cấp trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng, phát triển Hội...

Nhà báo Tôn Hoàn
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai:

Là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, Hội Nhà báo phải là “ngôi nhà chung” tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ tích cực cho cán bộ, hội viên. Thời gian qua, Hội Nhà báo từ Trung ương đến cơ sở đã có nhiều hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, tạo ra những chuyển biến tích cực, hiệu quả.

Nhiều phong trào và hoạt động thiết thực hướng đến hội viên, trong đó đặc biệt là hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Chúng tôi hy vọng, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ ngày càng nâng cao vai trò, vị thế của mình trong khu vực và quốc tế. Mọi hoạt động của Hội tiếp tục đóng góp quan trọng vào việc xây dựng nền báo chí cách mạng và đội ngũ những người làm báo Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức trong sáng, vì sự phát triển phồn vinh của đất nước, hạnh phúc của nhân dân.

Nhà báo Hà Minh Đích
Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi:

Năm 2017 là năm đầu tiên nhiều hoạt động của Hội Nhà báo được chính thức đưa vào Luật Báo chí, điều đó chứng tỏ vai trò của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt cần được nắm bắt để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của tổ chức Hội.

Quy định rõ số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; mẫu khuôn dấu; việc thành lập các tổ chức trực thuộc. Hướng dẫn mẫu quy chế của từng tổ chức; nhiệm kỳ câu lạc bộ; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh; quy trình xử lý vụ việc khi hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp; quy trình bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên... Số lượng biên chế và lao động làm công tác hội hiện nay ở mỗi địa phương không giống nhau.

Theo tôi, không nên chăm chăm vào việc xin biên chế Nhà nước hỗ trợ mà cần có cơ chế để các Hội địa phương được tuyển dụng theo hình thức hợp đồng, tự trả lương và đóng bảo hiểm cho người lao động. Có như vậy, Hội Nhà báo địa phương mới có đủ số lao động cần thiết để làm việc. Còn cứ trông chờ vào biên chế Nhà nước hỗ trợ thì trong tình hình hiện nay, điều đó là quá xa vời.

Nhà báo Đoàn Minh Long
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa:

Các cấp Hội địa phương trong năm tới cần tập trung việc xây dựng và củng cố tổ chức Hội; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách tại cơ quan Hội, nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu giúp việc có hiệu quả cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác; hoạt động tập hợp, đoàn kết và quản lý đội ngũ hội viên rộng khắp, thúc đẩy hoạt động của Hội. Các cấp Hội địa phương cũng cần quan tâm hơn nữa tới việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên. Tạo ra những sự chuyển biến rõ nét trong đổi mới nội dung, phương thức, hiệu quả hoạt động của Hội.

Đồng thời, kịp thời khen thưởng các Chi hội Nhà báo, hội viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong xây dựng công tác Hội; đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao, các hình thức sinh hoạt tập thể, các hoạt động xã hội, từ thiện, thu hút đông đảo hội viên tham gia, làm phong phú thêm đời sống xã hội của hội viên và nâng cao vai trò xã hội của Hội; đẩy mạnh phong trào xây dựng Hội và các chi hội vững mạnh.

Đối với riêng Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa, năm 2017 sẽ tích cực triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng báo chí thông qua việc tổ chức hiệu quả giải báo chí Khánh Hòa hằng năm; sử dụng hiệu quả kinh phí của Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương. Tổ chức các cuộc giao lưu, trao đổi nghiệp vụ giữa các hội viên, nhà báo của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Coi trọng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho hội viên, nhà báo, nâng cao bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ./.

Thùy Dung

Bình luận