Làm rõ phản ánh về tình hình bắt giữ tàu bất thường tại cảng Cái Lân

22/04/2020, 23:29

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức, kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh kiến nghị của các Hiệp hội bảo vệ trách nhiệm dân sự chủ tàu về tình hình bắt giữ tàu bất thường tại cảng Cái Lân tỉnh Quảng Ninh.

Ảnh minh họa

Đại diện các Hiệp hội bảo vệ trách nhiệm dân sự chủ tàu có Thư đề ngày 1/8/2018 gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi về tình hình bắt giữ tàu bất thường tại cảng Cái Lân tỉnh Quảng Ninh.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu ý kiến của các Hiệp hội bảo vệ trách nhiệm dân sự chủ tàu (IG); tổ chức, kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh kiến nghị của IG; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2018

Theo: chinhphu.vn