Lâm Đồng: Phát động giải Báo chí về phong trào công nhân, Công đoàn

10/10/2021, 13:37

Lâm Đồng: Phát động giải Báo chí về phong trào công nhân, Công đoàn - Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh phát động “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn”.

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng phát động Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn. Ảnh: Hồng Ngọc

Đây là giải báo chí đầu tiên  do Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức trên tinh thần đổi mới công tác truyền thông của Công đoàn, nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền kết quả hoạt động của các cấp Công đoàn, những đóng góp của Công đoàn tỉnh Lâm Đồng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giải Báo chí được tổ chức với 4 loại hình báo chí (báo in, báo phát thanh, báo truyền hình, báo điện tử). Đối tượng tham gồm phóng viên, biên tập viên, nhà báo, cộng tác viên các cơ quan báo chí của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, hội viên Hội Nhà báo tỉnh, cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân trong tỉnh.

Theo Ban Tổ chức, với chủ đề: “Giải báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Lâm Đồng thời kỳ đổi mới”, các tác phẩm tham dự cần tập trung phản ánh cách làm hay, mô hình hiệu quả trong hoạt động của các cấp Công đoàn hoặc gương điển hình của đoàn viên Công đoàn, người lao động trong sáng kiến cải tiến, tiếp thu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. Khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân và Công đoàn Lâm Đồng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, phản ánh vai trò của cán bộ Công đoàn và tổ chức Công đoàn trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống và lợi ích cho đoàn viên. Hiến kế, đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng đội ngũ công nhân, lao động trong tình hình mới và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4...

Theo laodong.vn