Lâm Đồng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH, BHYT

15/01/2022, 15:01

Lâm Đồng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH, BHYT - BHXH tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xác định công tác truyền thông về BHXH, BHYT là một nhiệm vụ, giải pháp quan trọng hàng đầu trong công tác phát triển, mở rộng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Cán bộ BHXH ra quân tuyên truyền về BHXH, BHYT_ Ảnh: LĐ.

Trong năm 2021, BHXH toàn tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng khác nhau. Theo đó, đã sử dụng 1.106 băng rôn, cờ, phướn tuyên truyền; in và phát hành 300.000 tờ gấp tuyên truyền, 6.000 bìa tuyên truyền nội dung chính sách BHXH, BHYT để phục vụ cho công tác tuyên truyền trong toàn tỉnh.

BHXH tỉnh đã thực hiện 18 hội nghị tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến, đưa hàng trăm bài viết trên fanpage, zalo, instagram, đăng tải hàng chục video trên kênh Youtube của BHXH tỉnh, qua đó đã thu hút được 30.501 lượt tương tác với hàng ngàn lượt chia sẻ và tiếp cận được 54.195 người.

Kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên đại lý thu, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, thu BHYT trên địa bàn tỉnh, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đến từng đại lý thu, nhân viên đại lý thu và viên chức làm công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH toàn tỉnh phối hợp với Bưu điện, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức 433 hội nghị tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với 15.936 người tham dự. Qua đó, phát triển được 1.497 người tham gia BHXH tự nguyện và 5.658 người tham gia BHYT hộ gia đình, hộ nông lâm có mức sống trung bình. Đồng thời, BHXH các cấp phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức 4 đợt ra quân tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong toàn tỉnh.  

Hiện nay, tổng số người đã được cấp thẻ BHYT đang còn giá trị sử dụng trong toàn tỉnh Lâm Đồng đến hết tháng 4/2022 là 1.099.384 người (đã bao gồm lực lượng vũ trang), chiếm 82,53% dân số của tỉnh. 4 tháng đầu năm 2022, BHXH toàn tỉnh đã tổ chức 255 hội nghị với 9.145 người tham dự, phát triển được 271 người tham gia BHXH tự nguyện và 3.810 người tham gia BHYT hộ gia đình, hộ nông lâm có mức sống trung bình. Bảo hiểm xã hội tỉnh đang tập trung thực hiện các chỉ tiêu phấn đấu đến hết tháng 5/2022 có 1.125.000 người trở lên tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xác định công tác truyền thông về BHXH, BHYT là một nhiệm vụ, giải pháp quan trọng hàng đầu trong công tác phát triển, mở rộng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chi tiết hàng tháng về thực hiện công tác truyền thông về BHXH, BHYT, BHTN gắn với thực hiện kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, với các biện pháp, hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng và diễn biến dịch bệnh COVID-19.

Phối hợp với Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện các chương trình, chuyên trang, chuyên mục cập nhật thông tin và truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh. Thực hiện các video truyền thông trên mạng xã hội và đăng tải trên các kênh thông tin truyền thông BHXH tỉnh. Tổ chức ký kết hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT với Viettel tỉnh Lâm Đồng để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

 Lê Giang

Từ khóa: BHXH BHYT