Kỳ họp chuyên đề HĐND TP. Hà Nội xem xét, quyết nghị một số vấn đề quan trọng

Ngày 29/3/2024 diễn ra kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15) của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng theo thẩm quyền.

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 1 ngày. Theo chương trình, HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xem xét, quyết định một số mức chi theo thẩm quyền; xem xét nghị quyết bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố năm học 2023 - 2024.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu.

Tiếp đó, HĐND thành phố cũng sẽ xem xét các nội dung như: Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2023 - 2024 thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND thành phố; quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội; ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội; quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thành phố Hà Nội.

Kỳ họp chuyên đề HĐND TP. Hà Nội xem xét, quyết nghị một số vấn đề quan trọng.

Ngoài ra, HĐND thành phố xem xét các nội dung: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp thành phố; phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công. Cùng với đó, HĐND thành phố cũng xem xét điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội; xem xét ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội; xem xét việc tổ chức lại quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Hà Nội.

HĐND thành phố cũng xem xét bãi bỏ các nghị quyết liên quan đến nội dung, mức chi đặc thù cho phòng, chống, hỗ trợ người bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; một số nội dung mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố; quy định mức hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 và xem xét công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Bảo Châu

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.
Bình luận, cũng như phỏng vấn, có thể vừa là phương pháp vừa là thể loại báo chí. Theo Từ điển bách khoa Việt Nam (Trung tâm Từ điển bách khoa Việt Nam, 1995) thì: “Bình luận (thông tin) là sự phân tích, đánh giá một vấn đề (chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, kỹ thuật...) trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến, thuyết phục người nghe, người đọc... Bình luận chủ yếu vận dụng trí tuệ và tư duy logic để phân tích, đánh giá. Bình luận là vũ khí của báo chí nói riêng và các phương tiện thông tin đại chúng khác khi thực hiện các chức năng thông tin, tuyên truyền”.
Bộ Công thương đánh giá cao sự phối hợp và vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan báo chí, góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách đồng thời phổ biến kịp thời kiến thức, điển hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan, công sở trên khắp cả nước.
Phải “công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”. Thông điệp trong bài phát biểu quan trọng "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng ta mới đây thu hút sự quan tâm, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cả nước.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top