Kết nối tuyến du lịch Quảng Bình - Đắk Lắk

Kết nối tuyến du lịch Quảng Bình - Đắk Lắk

14:03 - 05/08/2022

Hai tỉnh Quảng Bình và Đắk Lắk hướng đến tạo lập không gian du lịch thống nhất để cùng phát triển và tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhâp quốc tế.

Kỳ 1: Thống nhất ý chí và hành động

Kỳ 1: Thống nhất ý chí và hành động

10:43 - 03/08/2022

Ngày 28/7/2022, tại Quảng Ninh, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên đã ký kết Thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía...

1234 ... next pagelast page