Kết nối tạp chí:
  • facebook
  • Tiwer
  • Youtube
  • Google

Kiên định các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội, hiện thực hóa khát vọng phát triển

Ngày 19/7, Thành ủy Hải Phòng sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương. Về phía thành phố có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; các địa phương, đơn vị…

Quang cảnh hội nghị Thành uỷ Hải Phòng sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố.

Nỗ lực, đổi mới thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, 3 đột phá, 3 trụ cột

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ 16 của Đảng bộ thành phố, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; nỗ lực đổi mới; dám nghĩ, dám làm; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả nổi bật, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của thành phố; được nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đồng tình ủng hộ các chủ trương của thành phố.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt được coi trọng, với quyết tâm chính trị cao hơn, thái độ nghiêm khắc hơn; kết hợp hài hòa hơn giữa “xây” và “chống”; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức được chú trọng.

Các chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả, có nhiều đổi mới phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được quan tâm.

Thành ủy Hải Phòng đổi mới và tăng cường lãnh đạo công tác dân vận của Đảng, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình “dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt và bài bản. Phương thức lãnh đạo được đổi mới, toàn diện, tạo đồng bộ, nâng cao hiệu quả, tăng cường phân cấp, phân quyền. Sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhờ vậy, Hải Phòng thực hiện có hiệu quả và cơ bản bám sát các mục tiêu Nnghị quyết 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố đề ra. 6 mục tiêu của nghị quyết được thực hiện với quyết tâm cao. Hải Phòng ngày càng khẳng định là thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế; hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 1; đang phấn đấu cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vào năm 2030; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng- an ninh được giữ vững; có tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về các chỉ tiêu, có 5/20 chỉ tiêu dự kiến đạt chỉ tiêu nghị quyết gồm; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; kết nạp đảng viên;  thành lập tổ chức đảng tại doanh nghiệp ngoài nhà nước và số hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Có 8/20 chỉ tiêu dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu vào cuối nhiệm kỳ (năm 2025) gồm kim ngạch xuất khẩu; sản lượng hàng hóa thông qua cảng; số xã cơ bản đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị; giải quyết việc làm; tỷ lệ lao động qua đào tạo, lao động có bằng cấp, chứng chỉ; tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Có 7/20 chi tiêu gặp nhiều thách thức, cần có các giải pháp đột phá mới có thể đạt mục tiêu Nghị quyết là tăng trưởng GRDP, tỷ trọng GRDP của Hải Phòng trong GDP cả nước và GDP vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; GRDP bình quân đầu người; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; khách du lịch; tỷ trọng đóng góp của TFP vào GRDP.

Thành ủy Hải Phòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả 3 đột phá.  Đó là xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng mang bản sắc đặc trưng riêng của thành phố cảng biển; tập trung cao cho công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; đẩy nhanh tốc độ phát triển, mở rộng không gian đô thị về 3 hướng đột phá.

Đồng thời, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, triển khai quyết liệt các thủ tục đầu tư, nhất là GPMB, sẵn sàng các điều kiện để thu hút làn sóng đầu tư mới; ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế tạo, chế biến, công nghiệp công nghệ cao để từng bước đưa Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Cùng với đó, tập trung thực hiện các giải pháp phát triển du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với biển đảo, các di tích lịch sử, văn hóa…

Ngoài ra, Hải Phòng tập trung hoàn thành và đề nghị Thủ tướng phê duyệt các quy hoạch; hạ tầng giao thông, đô thị ngày càng hoàn thiện;đẩy mạnh  xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu phù hợp với quá trình đô thị hóa. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm. Cải cách hành chính công có chuyển biến mạnh mẽ, nhiều chỉ số nằm trong tốp đầu cả nước. Công tác chuyển đổi số được đặc biệt quan tâm, đạt kết quả bước đầu… 

Thẳng thắn nhận rõ những điểm nghẽn, khó khăn, thách thức

Thành ủy Hải Phòng thống nhất nhận định, mặc dù đạt nhiều kết quả quan trọng nhưng nghiêm túc đánh giá, qua nửa nhiệm kỳ, Hải Phòng còn nhiều hạn chế, yếu kém cả về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế- xã hội. Do đó, ngay tại hội nghị, lãnh đạo thành phố, các ngành, các địa phương tập trung nhận diện những điểm nghẽn, khó khăn, thách thức để từ đó tìm giải pháp phấn đấu hoàn thành nghị quyết đại hội 16 ở mức cao nhất.

Theo đó, các đại biểu đã chỉ ra nhiều thách thức, khó khăn, vướng mắc trong công tác chính trị tư tưởng;  tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát; nội chính; dân vận và đề xuất giải pháp khắc phục.

Đồng thời phân tích, làm rõ nguyên nhân vì sao số thu ngân sách chưa theo kịp các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tới 2025; thu hút khách du lịch khó hoàn thành chỉ tiêu; tiến độ xây dựng các KCN chậm; thiếu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội; nhiều dự án trọng điểm triển khai chậm; đầu tư cho giáo dục, y tế, kho học- công nghệ chưa tương xứng; công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa theo kịp với yêu cầu phát triển…

Từ đó, Thành ủy chỉ rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan; rút ra 5 bài học kinh nghiệm và xác định 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về công tác xây dựng Đảng; 8 nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế- xã hội để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16.

Thành ủy Hải Phòng đề nghị Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ thường xuyên quan tâm đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc các bộ, ngành Trung ương; rà soát ban hành cơ chế chính sách để bảo đảm thực hiện thành công Nghị quyết và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu yêu cầu khắc phục ngay những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của thành phố

Đồng thời đề nghị Trung ương chỉ đạo sớm triển khai các nội dung cụ thể để thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23-11-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng- an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương sớm nghiên cứu, xem xét giải quyết đối với 41 kiến nghị của thành phố Hải Phòng trên các lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư, Công nghiệp, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài nguyên, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Nông nghiệp và nông thôn nhằm tháo gỡ các khó khăn, hạn chế, tạo đà cho thành phố tiếp tục phát triển.

Kiên định các chỉ tiêu, hiện thực khát vọng phát triển

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy nêu rõ: từ đầu nhiệm kỳ đến nay, do nhiều yếu tố khách quan và cả chủ quan, những cơ sở để xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thời điểm đầu nhiệm kỳ  đến nay đã có nhiều thay đổi căn bản. Cụ thể  là dịch bệnh COVID-19 đã tác động nặng nề đến kinh tế, nhất là giao thông và du lịch, đình trệ hoàn toàn trong hơn 2 năm; xung đột Nga - Ucraine, cùng với lạm phát, suy thoái kinh tế tác động trực tiếp đến các chỉ tiêu về xuất, nhập khẩu, thu hút FDI, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu….Tuy nhiên, theo đồng chí Bí thư Thành uỷ, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, Hải Phòng đã cơ bản bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đã đề ra, với nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. 

Đồng chí Bí thư Thành uỷ phân tích, làm rõ một số khó khăn trong thực hiện nghị quyết đại hội, nhất là 7 chỉ tiêu gặp nhiều thách thức và chỉ đạo cần có giải pháp quyết liệt, đột phá để hoàn thành.

Đồng chí Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh, để củng cố quyết tâm từ cơ sở, thống nhất đồng lòng trong từng cán bộ, đảng viên, từng cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung, Thành uỷ yêu cầu nhất quán quan điểm giữ nguyên các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra để tiếp tục triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, với quyết tâm chính trị cao nhất của cả hệ thống chính trị; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành vượt qua mọi khó khăn, thách thức để nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết.

Đồng chí Bí thư Thành uỷ cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ đề ra. Đồng thời nhấn mạnh 5 vấn đề cần tập trung cao thực hiện cả về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là công tác cán bộ; giao nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá cán bộ. 

Về một số nhiệm vụ cấp thiết, cần tập trung chỉ đạo từ nay đến hết nhiệm kỳ, đồng chí Bí thư Thành uỷ nêu rõ tìm mọi giải pháp để đạt và vượt chỉ tiêu về thu ngân sách, đặc biệt là thu nội địa; nâng cao tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân nói chung và doanh nghiệp gốc Hải Phòng nói riêng; khẩn trương thu hút và đầu tư các khu, Cụm Công nghiệp đã được quy hoạch; thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố Hải Phòng trước năm 2025, đồng thời nghiên cứu quy hoạch và phát triển cảng Nam Đồ Sơn trước năm 2030.

Cùng với đó,  hoàn thành các dự án hạ tầng quan trọng như: Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách số 2, Dự án mở rộng sân đỗ máy bay - Giai đoạn 2 và Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hàng hóa Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; đường bộ cao tốc ven biển; các bến thuộc Cảng nước sâu Lạch Huyện (từ bến số 3 đến 12 theo quy hoạch).

Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo  ưu tiên thu hút đầu tư cơ sở đào tạo nhân lực chất lượng cao (nhất là về lĩnh vực công nghệ cao); trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ R&D; đầu tư khu công nghiệp chuyên sâu; hoàn thành và triển khai Đề án tổng thể về đào tạo nghề cho lao động.

Các đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành Uỷ: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ chủ trì hội nghị

Đồng thời hiện thực hóa quan điểm: nhân dân phải là chủ thể xây dựng và thụ hưởng thành quả của phát triển kinh tế, thông qua việc đầu tư đúng mức cho giáo dục và hệ thống y tế; quan tâm tới chuyển đổi số (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số), xây dựng đô thị thông minh, văn minh; các sản phẩm du lịch, sản phẩm nông nghiệp; chính sách phát hiện, thu hút nhân tài… 

Đồng chí Bí thư Thành uỷ cũng giao nhiệm vụ phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu 15.400 căn nhà ở xã hội Thủ tướng Chính phủ giao với phương châm “đồng bộ, tiện nghi, vừa túi tiền với khả năng chi trả của đa số người dân”; đầu tư nhà máy xử lý rác theo công nghệ hiện đại, giải quyết cơ bản tình trạng rác thải xử lý bằng biện pháp chôn lấp; kéo giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật, đặc biệt là về giao thông và trật tự xã hội; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông giữa đảo Cát Bà và đất liền; hoàn thành chuyển giao một số cơ sở nhà, đất của các bộ, ngành Trung ương về thành phố để thu hút đầu tư, phát triển du lịch Đồ Sơn.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ thành lập thành phố Thủy Nguyên; nâng cấp huyện An Dương thành quận; sắp xếp địa giới hành chính An Dương, Hồng Bàng…

Về công tác cán bộ, thành phố tiếp tục kiện toàn đủ các vị trí lãnh đạo sở, ngành, địa phương còn đang thiếu hoặc điều chuyển một số vị trí công tác đối với một số đồng chí có biểu hiện hơi quá sức (thể hiện thông qua kết quả công việc); thực hiện công tác rà soát, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tiếp theo; rà soát, lựa chọn một số đồng chí cán bộ trẻ, được quy hoạch, có triển vọng phát triển để đào tạo, bồi dưỡng thông qua việc đưa đi địa phương hoặc sang các lĩnh vực mới (có thể bằng hình thức luân chuyển hoặc điều động).

Cùng với đó, xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức, cá nhân gây mất đoàn kết, hoặc vi phạm nguyên tắc Đảng, vi phạm pháp luật, chấp hành không nghiêm chỉ đạo của cấp trên; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực Trung ương theo dõi, chỉ đạo. Tinh thần là xử lý ngay và nghiêm những vi phạm mới.

                                                                                                                  Trọng Hồng

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Ngày 14/9, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức lễ khai giảng năm học 2023 - 2024. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.
Ngày 7/9, tại Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023, đã chủ trì họp Hội đồng Sơ khảo Giải.
Ở nước ta, báo chí ra đời chậm so với báo chí phương Tây khoảng hơn 2,5 thế kỷ. Vào thời điểm những năm 90 của thế kỷ XX, những thế hệ nhà báo đầu tiên làm báo trong thời kỳ từ mấy thập niên cuối của thế kỷ XIX đến trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, hầu hết đã ra đi vào cõi vĩnh hằng, mang theo đi rất nhiều những điều thú vị, nhiều câu chuyện phong phú về một thời làm báo còn sơ khai, đầy bỡ ngỡ nhưng đó là sự mở đường rất đáng trân trọng, đặt nền móng rất quan trọng cho báo chí Việt Nam.
Báo chí Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Do đó, đạo đức nghề nghiệp báo chí cũng luôn được đề cao. Bởi, đạo đức nghề nghiệp là yếu tố thuộc giá trị của con người, mà nổi lên là tinh thần trách nhiệm, thái độ trung thực, khách quan, nghiêm túc đối với mọi thông tin và trong công việc. Đạo đức người làm báo không chỉ ảnh hưởng đến giới báo chí, mà còn ảnh hưởng đến xã hội nói chung. Tầm quan trọng của đạo đức người làm báo phải được tôn trọng và đề cao trong xã hội ngày nay, đặc biệt trong thời kỳ đất nước hội nhập quốc tế ngày càng toàn diện, sâu rộng, có những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức khác nhau đan xen, hòa quyện. Do vậy, cần ủng hộ và khuyến khích các nhà báo tuân thủ đạo đức nghề nghiệp để đảm bảo sản phẩm báo chí chất lượng và có trách nhiệm, vì lợi ích quốc gia - dân tộc.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top