Kiểm tra, giám sát, đôn đốc phòng chống tham nhũng tại 2 Bộ

22/04/2020, 23:29

Ngày 19/4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp thông báo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 tại Ban Cán sự Đảng của các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại cuộc họp. Ảnh  Lê Sơn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Kết quả kiểm tra tại Ban Cán sự Đảng của các bộ là cơ sở quan trọng để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Chính phủ quyết định những chính sách, giải pháp quan trọng về phòng chống tham nhũng trong thời gian tới.

Bộ Công Thương đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về sắp xếp lại bộ máy, giúp cho Bộ hoạt động hiệu quả, cắt bỏ và giảm đầu mối các cục, vụ, đơn vị. 

Ngoài ra, Bộ Công Thương đã chỉ đạo có hiệu quả về việc thoái vốn Sabeco theo hình thức đấu giá công khai, minh bạch. Đây được coi là hình mẫu mới để nhiều ngành và đơn vị phải học hỏi, bảo đảm nguyên tắc công khai, phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm.

Đoàn kiểm tra đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục của Bộ Công Thương trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Việc phát hiện tham nhũng qua công tác tự kiểm tra chưa cao, kết luận thanh tra chưa chỉ rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có sai phạm để đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm theo quy định.

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, kết quả kiểm tra tại Ban Cán sự Đảng Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho thấy sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực trong chỉ đạo của các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ. 

Công tác cải cách hành chính đã có những bước tiến bằng việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết theo hình thức trực tuyến; liên thông các thủ tục trong lĩnh vực môi trường, nước và biển đảo; rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận; thu tài chính từ đất tăng.

Công tác bảo vệ môi trường đã được chủ động kiểm soát, phòng ngừa; triển khai khắc phục đối với các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao để đi vào vận hành như: Công ty Formosa tại Hà Tĩnh, Công ty Lee&Man tại Hậu Giang... 

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật đối với 2 lĩnh vực đất đai và môi trường để sửa đổi 2 đạo luật quan trọng là Luật Đất đai và Luật Bảo vệ môi trường. Đây là bước chuẩn bị quan trọng, tạo động lực cho một giai đoạn phát triển mới.

Tình trạng tham nhũng trong quản lý đất đai vẫn còn diễn ra ở nhiều địa phương. Việc khai thác khoáng sản trái phép còn diễn ra, xuất khẩu khoáng sản mới chỉ dừng lại ở dạng nguyên liệu thô, công nghệ khai thác, chế biến còn lạc hậu... dẫn đến tổn thất, lãng phí nguồn tài nguyên không tái tạo quan trọng này. Ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra phức tạp. 

Việc phát hiện tham nhũng qua công tác kiểm tra, thanh tra còn yếu, chất lượng một số cuộc thanh tra, kiểm tra chưa cao; việc theo dõi, giám sát, xử lý sau thanh tra đối với một số vụ việc chưa chặt chẽ.

Theo kết quả kiểm tra, một trong những nội dung được các bộ thực hiện tốt trong thời gian qua là việc kê khai tài sản, thu nhập theo hướng công khai, minh bạch.

Theo báo cáo, trong năm 2016, số người kê khai tài sản của Bộ Công Thương là 27.443 người, đạt 99,9%; số người phải kê khai tài sản, thu nhập của Bộ Tài Nguyên và Môi trường là 3.688 người, đạt tỷ lệ 100%.

Trong bản kê khai về tài sản, thu nhập tại các bộ, không người nào được yêu cầu giải trình rõ việc kê khai và xác minh tài sản, thu nhập.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Ban Cán sự Đảng các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường tích cực phối hợp, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; xây dựng kế hoạch khắc phục, thực hiện các giải pháp được nêu ra.

 Theo chinhphu.vn

Bình luận