Kiểm điểm tập thể, cá nhân vụ khai thác gỗ trái phép tại Đắk Lắk

22/04/2020, 23:29

Kiểm điểm tập thể, cá nhân vụ khai thác gỗ trái phép tại Đắk Lắk - Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo việc kiểm điểm tập thể, cá nhân vụ khai thác gỗ trái phép tại Đắk Lắk trong thời gian vừa qua.

Kiểm điểm tập thể, cá nhân vụ khai thác gỗ trái phép tại Đắk Lắk

Qua phản ánh của báo Nhân dân điện tử về tình trạng vi phạm khai thác gỗ trái phép xảy ra trên địa bàn huyện Ea Súp, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Báo cáo kết quả xử lý.

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các chủ rừng (Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ea H'mơ và Ya Lốp), UBND huyện Ea Súp, Hạt kiểm lâm Ea Súp, UBND 4 xã (Ia J'lơi, Ia J'lốp, Ea Rôk, Cư Kbang) tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan đến các vụ vi phạm khai thác gỗ trái phép trên địa bàn, xử lý theo quy định.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý việc khai thác, mua, bán, vận chuyển gỗ rừng tự nhiên trái phép theo đúng các quy định của pháp luật./.

PV