Khởi sắc và điểm sáng của đời sống báo chí

20/04/2017, 10:48

Khởi sắc và điểm sáng của đời sống báo chí - Từ ngày 21 - 23/4/2017 tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tạp chí Người Làm Báo đã có cuộc phỏng vấn Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi về sự kiện quan trọng này.

Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam Khóa X thông qua 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Ảnh: Sơn Hải

PV: Hoạt động công tác Hội năm 2016 đạt được nhiều kết quả quan trọng như: tổ chức thành công Hội Báo toàn quốc lần đầu tiên, trao Giải báo chí quốc gia lần thứ X, đổi thẻ hội viên, ban hành Quy định đạo đức nghề nghiệp... đồng chí đánh giá như thế nào về những kết quả đó?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Năm 2016 là năm đời sống đất nước và đời sống báo chí hết sức sôi động, trong bầu không khí sôi động về mọi mặt, báo chí tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí rất quan trọng, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. báo chí là tấm gương soi xã hội, qua báo chí có thể nhìn thấy một năm đất nước ta gồng mình vượt qua những khó khăn, thách thức. Chưa bao giờ lực lượng báo chí lớn mạnh cả về số lượng, quy mô, phạm vi phục vụ các đối tượng đến chất lượng thông tin, chuyển tải tới độc giả trong và ngoài nước. Sự phát triển cùng tinh thần hành động để đổi mới của báo chí cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng một nền báo chí dân chủ, đa dạng và bảo đảm tính nhân văn.

PV: Ngay từ những tháng đầu năm 2017, báo chí nước ta đã vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao, đặc biệt, chúng ta tổ chức thành công Hội Báo toàn quốc 2017, tinh thần đó đã thể hiện như thế nào, thưa ông?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Tiếp nối những nỗ lực và kết quả tích cực đó, năm 2017, đời sống báo chí đã được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới. Từ 1/1/2017, Luật Báo chí 2016 và 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt nam đi vào cuộc sống. Đây là hai văn bản hết sức quan trọng, là hành lang không thể thiếu để từng cơ quan báo chí cũng như từng nhà báo, hội viên đóng góp thêm sức mình xây dựng nền báo chí ngày càng dân chủ, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại.

Bên cạnh đó, thành công của Hội báo toàn quốc 2017 đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội Nhà báo Việt nam (HNBVN) trong đời sống báo chí cũng như đời sống xã hội. Sự kiện này một lần nữa biểu dương lực lượng hùng hậu của báo chí cách mạng Việt nam; thể hiện niềm tin yêu và kỳ vọng của nhân dân vào đội ngũ những người làm báo; thể hiện tinh thần vượt khó khăn, thử thách trong thời đại truyền thông kỹ thuật số để xây dựng một nền báo chí dân chủ, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại; góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Với nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, Hội báo toàn quốc 2017 thực sự là cuộc hội tụ văn hóa tinh thần nghề nghiệp đặc sắc của những người làm báo cả nước.

NHÀ BÁO HÀ THỊ HỒNG DƯƠNG
ỦY VIÊN BCH HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM, TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC HỘI:

Không ngừng kiện toàn tổ chức Hội

Năm 2016, Ban Công tác Hội đã thực hiện chủ trương của Thường trực Thường vụ HNBVN về việc cấp đổi thẻ giai đoạn 2016 - 2021 cho 19.000 hội viên đủ điều kiện, nhằm rà soát đội ngũ hội viên một cách chặt chẽ và kiện toàn tổ chức hội từ Trung ương đến địa phương, đồng thời tiến hành tổ chức Đại hội các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, liên chi hội và các chi hội trực thuộc.

Quy trình đổi thẻ được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, tăng thêm tính kỷ cương và niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi hội viên; góp phần nâng cao chất lượng hội viên, chất lượng hoạt động tổ chức Hội.

Trong thời gian tới, Ban Công tác hội tiếp tục thực hiện công tác phát triển hội viên. Nếu như ở nhiệm kỳ trước, bình quân mỗi năm có 1.000 người tự nguyện xin kết nạp thì trong năm 2016 con số này tăng lên 1.833 người và dự kiến năm 2017 sẽ phát triển hơn nữa.

Những con số ấn tượng đó là minh chứng cho thấy vai trò, vị trí và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong giai đoạn đầy khó khăn, thử thách hiện nay.

PV: Điểm nhấn trong hoạt động công tác Hội năm 2016 là việc HNBVN đã soạn thảo và ban hành 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Ông có thể cho biết tiến trình triển khai Quy định này tới các cấp Hội Nhà báo và hội viên diễn ra như thế nào?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Để có được Bộ Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo (10 Điều), trong năm 2016, HNBVN đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, nghề nghiệp sâu rộng trong các cấp Hội từ trung ương tới các cơ sở để đóng góp ý kiến, làm cơ sở xây dựng bộ Quy định mới phù hợp với Luật Báo chí 2016, phù hợp với thực tiễn của đời sống báo chí và đời sống xã hội, trong bối cảnh nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực liên quan trực tiếp đến đạo đức làm nghề của nhà báo. Bộ Quy định này sau khi được Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành HNBVN thông qua và ban hành đã nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của giới báo chí và dư luận xã hội.

Hiện nay, nhiều cấp Hội đã quán triệt thực hiện nghiêm túc Quy định đạo đức cùng với Luật Báo chí 2016. nhiều nơi, trên cơ sở 10 Điều quy định chung này, một số cơ quan báo chí đã ban hành những quy tắc, quy chế riêng phù hợp với tình hình, đặc trưng đặc điểm và tình hình thực tế hoạt động của cơ quan đó; tổ chức các cuộc tọa đàm, diễn đàn, hội thảo liên quan vấn đề đạo đức trong thời đại truyền thông kỹ thuật số, góp phần chấn chỉnh bước đầu những sai phạm, những hoạt động chưa đúng tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí.

Gần đây, HNBVN phối hợp với bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng tiến hành đợt kiểm tra hoạt động của một số cơ quan đại diện các báo ở miền Trung. Công việc này sẽ được tiếp tục với một tinh thần quyết liệt, quyết tâm đưa hoạt động báo chí vào nề nếp và đúng quy định của pháp luật và đạo đức nghề báo.

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, một số nơi chưa nghiêm túc trong việc học tập, quán triệt 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp nên vẫn còn tồn tại hiện tượng phóng viên nắm không chắc, không sâu những nội dung cơ bản, những điểm mới trong Quy định đã được ban hành. Thậm chí, một số nơi vẫn còn xảy ra những hiện tượng vi phạm đạo đức làm nghề, buộc phải xử lý cả về mặt pháp luật. Tình hình đó đòi hỏi trong thời gian tới, các cấp Hội phối hợp với các cơ quan báo chí, các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức học tập quán triệt và thực hiện 10 Điều Quy định bằng nhiều biện pháp, hình thức phong phú để cho các hội viên, nhà báo nhận thức một cách sâu sắc hơn nữa lương tâm, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức của người làm báo, để họ thực hiện luật báo chí 2016 và 10 Điều Quy định một cách tự nguyện và tự giác.

Nhà báo Hồ Quang Lợi phát biểu tại Hội Báo toàn quốc 2017. Ảnh: Sơn Hải

PV: Vừa qua, HNBVN phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phát động “Giải báo chí về đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí”. Xin ông cho biết vai trò và trách nhiệm của HNBVN trong việc khích lệ, động viên các nhà báo viết về đấu tranh chống tiêu cực và bảo vệ nhà báo khi bị hành hung?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: HNBVN đã ban hành một chương trình hành động, thực hiện nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng về chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và hiện nay nhiều cấp Hội cũng đã ban hành những quy định của cơ quan đơn vị mình để thực hiện chương trình hành động này. HNBVN phối hợp với Trung ương MTTQ Việt nam phát động “Giải báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí”, từ 4/1/2017 đến nay đã có nhiều cơ quan báo chí vào cuộc, hưởng ứng mạnh mẽ. Sự quan tâm, động viên khích lệ kịp thời của lãnh đạo Đảng, nhà nước và các cơ quan báo chí đã tạo động lực giúp các nhà báo tích cực hơn trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, để các nhà báo không còn cô đơn trên mặt trận chống tiêu cực.

HNBVN coi việc bảo vệ quyền lợi, quyền làm báo, quyền làm nghề và lợi ích hợp pháp của nhà báo, hội viên là nhiệm vụ trọng yếu và thiêng liêng. Trên thực tế, thời gian qua, Hội luôn sát cánh với các nhà báo trên mặt trận chống tham nhũng tiêu cực, chống lại những cái ác, cái xấu trong xã hội. Khi xảy ra bất cứ vụ cản trở, hành hung, đe dọa các nhà báo, ngay lập tức, Hội giao các phòng, ban chức năng phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật tìm hiểu, nắm rõ bản chất của vụ việc để xử lý kịp thời. nhờ những động thái tích cực đó, những người làm báo cũng cảm thấy có thêm chỗ dựa để họ yên tâm làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chưa được giải quyết triệt để, mặc dù HNBVN đã có ý kiến cũng như ban hành văn bản đề nghị điều tra và xử lý. Thực tế này đòi hỏi thời gian tới, Hội cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các cơ quan bảo vệ pháp luật đề ra các biện pháp phù hợp hơn nữa để hỗ trợ, bảo vệ các nhà báo làm nghề.

PV: Để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ Trung ương tới cơ sở và thực sự là điểm tựa vững chắc của những người làm báo, nhiệm vụ của HNBVN trong thời gian tới là gì, thưa ông?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Thường trực Thường vụ HNBVN tập trung chỉ đạo trong năm 2016 là tiến hành đổi thẻ hội viên giai đoạn 2016 - 2021. Thông qua việc đổi thẻ, tiến hành rà soát và kiện toàn các tổ chức Hội, góp phần nâng cao chất lượng hội viên, chất lượng hoạt động của tổ chức Hội.

Trong thời gian tới, HNBVN tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hoạt động của các cấp Hội để kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt và kịp thời nhắc nhở và phê bình những nơi làm chưa tốt. Đòi hỏi cấp thiết của thời đại đang đặt cho đội ngũ báo chí và HNBVN nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhưng cũng thật vẻ vang. Do đó, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội năm 2016 và triển khai công tác năm 2017 sẽ là dịp để các cấp Hội, hội viên - nhà báo cả nước nghiêm túc bàn bạc, tìm cách khắc phục các hạn chế, đề ra các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả xã hội của báo chí, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực tế từ sau Đại hội X của HNBVN, việc củng cố tổ chức Hội từ Trung ương đến địa phương đã được thực hiện với một tinh thần mới, mạnh mẽ và quyết liệt hơn. nhìn chung, hoạt động của HNBVN đã thực sự khởi sắc, có một sinh khí mới, góp phần tích cực vào hoạt động của giới báo chí nước nhà

Trân trọng cảm ơn ông!

Thùy Dung (thực hiện)

Bình luận