Khởi động dự án về tăng cường thể chế và chính sách BHYT

22/04/2020, 23:29

Khởi động dự án về tăng cường thể chế và chính sách BHYT - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo khởi động Dự án Hỗ trợ tăng cường thể chế và chính sách BHYT tại Việt Nam, do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: PV

Dự án nhằm hỗ trợ tăng cường xây dựng thể chế, chính sách BHYT tại Việt Nam hướng tới bao phủ BHYT toàn dân; đồng thời nâng cao năng lực của Bộ Y tế và các thành viên liên quan, đáp ứng tốt hơn cho các đối tượng thụ hưởng, nhất là nhóm người cao tuổi và người dễ bị tổn thương.

Ông Lê Văn Khảm- Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) cho biết, đây là dự án hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên chuyên sâu về lĩnh vực BHYT, đáp ứng nhu cầu phát triển về thể chế và chính sách BHYT hiện nay tại Việt Nam. Mục tiêu là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, đổi mới cơ chế tài chính theo hướng hỗ trợ trực tiếp cho người thụ hưởng DVYT, giảm tỉ lệ chi tiêu y tế trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình xuống dưới 40% vào năm 2020.

Theo đó, các hoạt động cụ thể của dự án sẽ được thực hiện từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019, với 3 hợp phần nội dung: Hỗ trợ cung cấp bằng chứng xây dựng phát triển chính sách BHYT thông qua nghiên cứu, đánh giá, xây dựng văn bản chính sách BHYT; nghiên cứu, xây dựng và triển khai thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh BHYT cho người cao tuổi; tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ y tế và các bên liên quan về BHYT.

Theo Thứ trưởng Tuấn, hiện nay, Việt Nam đang trong giai đoạn già hóa dân số, với 70% người cao tuổi bị bệnh mãn tính, 80% người cao tuổi bị cao huyết áp. Tuổi thọ dân số trung bình của Việt Nam là 75,6 tuổi- đứng thứ hai trong khu vực, nhưng tuổi thọ khỏe mạnh thấp hơn các nước trong khu vực. Đặc biệt, tỉ lệ người cao tuổi sống một mình có xu hướng gia tăng; tỉ lệ người cao tuổi sống với con cái có xu hướng giảm dần từ 80% vào năm 1993 xuống còn 57% vào năm 2010.

Trong khi đó, chất lượng chăm sóc y tế tại tuyến cơ sở thấp, chỉ 8,8% người cao tuổi sử dụng y tế tuyến xã. Cơ sở chăm sóc người già trên toàn quốc cũng rất nghèo nàn, nhưng chi phí khá đắt đỏ. 80% người cao tuổi được chăm sóc tại nhà và cộng đồng, nhưng người chăm sóc hầu như chưa có kiến thức về việc này.

Cũng theo ông Tuấn, trong những năm qua, tỉ lệ đóng góp từ quỹ BHYT cho tổng chi y tế đang tăng qua các năm. BHYT cũng đã giúp người dân tiếp cận các cơ sở cung cấp DVYT thuận lợi hơn. Việt Nam cũng được coi là một quốc gia có những chính sách tài chính y tế công bằng nhằm hỗ trợ người nghèo và các nhóm dễ tổn thương như trẻ em, người già, người dân tộc thiểu số… Do đó, phát triển BHYT toàn dân, từng bước đạt tới công bằng trrong chăm sóc sức khỏe, thực hiện chia sẻ gánh nặng tài chính trong cộng đồng là định hướng quan trọng của tài chính y tế Việt Nam trong thời gian tới.

Hiện nay, một số quy định trong các văn bản pháp luật về BHYT còn chưa phù hợp với thực tiễn, thiếu cụ thể, thiếu đồng bộ. Năng lực của hệ thống tham mưu, quản lý nhà nước về BHYT còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức… Việt Nam đã và đang có một số dự án có hợp phần hỗ trợ một số vấn đề liên quan đến BHYT, nhưng chỉ tập trung vào một số nội dung như hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng, nghiên cứu thử nghiệm các phương thức chi trả, xây dựng gói DVYT cơ bản.

Tuy nhiên, chưa có một dự án nào hỗ trợ riêng về lĩnh vực BHYT, đặc biệt như hỗ trợ phát triển chính sách, đào tạo tập huấn cho cán bộ về BHYT và xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe của một nhóm dân số thông qua cơ chế BHYT. Vì thế, Dự án Hỗ trợ tăng cường thể chế và chính sách BHYT tại Việt Nam sẽ đặt ra các giải pháp, giúp Việt Nam khắc phục được những hạn chế này trong thời gian tới.

TH