Khánh Hòa: UBND tỉnh ra chỉ đạo mới về BHYT học sinh, sinh viên

23/09/2022, 16:24

Khánh Hòa: UBND tỉnh ra chỉ đạo mới về BHYT học sinh, sinh viên - UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các sở, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố; các trường học trên địa bàn cần vào cuộc quyết liệt để 100% Học sinh, sinh viên trên địa bàn được tham gia BHYT trong năm học 2022-2023.

Khánh Hòa: UBND tỉnh ra chỉ đạo mới về BHYT HSSV

Ngày 23/9, trao đổi với phóng viên, ông Lê Hùng Chính- Phó Giám đốc quản lý và điều hành (BHXH tỉnh Khánh Hòa) cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản số 8614/UBND-KGVX giao các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ để thúc đẩy chính sách BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) HSSV trên địa bàn.

Theo đó, BHXH tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chủ động có kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT. Tổng hợp, báo cáo, chấm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác BHYT HSSV theo Quyết định số 2437/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT.

Theo thống kê, tính đến cuối năm học 2021-2022, toàn tỉnh Khánh Hòa có 248.462 HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 98,12%. Đáng nói, khối các trường đại học, cao đẳng tiếp tục là địa chỉ có tỷ lệ tham gia BHYT thấp hơn năm học trước.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh còn có nhiệm vụ tổng hợp, đề xuất khen thưởng đối với những đơn vị, cá nhân có những thành tích, đóng góp trong việc vận động, tuyên truyền, hỗ trợ công tác BHYT HSSV; cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, theo dõi việc triển khai thực hiện công tác BHYT HSSV, kịp thời báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh đúng quy định pháp luật.

Sở Y tế có trách nhiệm tăng cường đầu tư về nhân lực và trang thiết bị cần thiết cho các cơ sở KCB, nhất là các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng KCB cho người tham gia BHYT. Chỉ đạo các Trạm Y tế ký hợp đồng hỗ trợ chuyên môn trong chăm sóc sức khỏe ban đầu; tạo điều kiện cho nhân viên y tế trường học được thực tập ngoài giờ hành chính tại các BV tuyến huyện trở lên để đủ điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề theo quy định để các nhà trường đủ điều kiện nhận kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV.

Sở LĐ-TB&XH giao trách nhiệm cho các trường trung cấp nghề trực thuộc tổ chức vận động, tuyên truyền để HSSV tham gia BHYT đầy đủ, phấn đấu đạt 100% HSSV tham gia BHYT. Chỉ đạo, đôn đốc các trường trực thuộc Sở thực hiện chấm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác BHYT HSSV theo Quyết định số 2437/QĐ-UBND, gửi cơ quan BHXH để tổng hợp, báo cáo.

Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường học trong toàn tỉnh tuyên truyền, vận động HSSV thực hiện nghiêm túc Luật BHYT, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT. Tăng cường các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ BHYT HSSV theo nội dung Kế hoạch số 9421/KH-UBND. Giao trách nhiệm cho Phòng GD-ĐT, các trường học trực thuộc tổ chức vận động, tuyên truyền để HSSV tham gia BHYT đầy đủ. Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV làm cơ sở xét thi đua, khen thưởng cuối năm học đối với các Phòng GD-ĐT, các trường trực thuộc.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT còn chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các Phòng GD-ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện chấm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác BHYT HSSV theo Quyết định số 2437/QĐ-UBND, gửi cơ quan BHXH để tổng hợp, báo cáo. Phối hợp với BHXH tỉnh vận động DN, cá nhân, tập thể trong và ngoài nước mua BHYT tặng HSSV nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh.

Đối với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn cần tăng cường các giải pháp thông tin, tuyên truyền để 100% SV tham gia BHYT. Thực hiện chấm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác BHYT HSSV theo Quyết định số 2437/QĐ-UBND…

UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các trường trên địa bàn để đạt 100% HSSV tham gia BHYT. Chỉ đạo các phòng, ban, BHXH cấp huyện, Phòng GD-ĐT thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông về BHYT, trong đó chú trọng BHYT HSSV; kêu gọi, vận động các DN, nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ mua thẻ BHYT cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT để kịp thời cấp phát thẻ BHYT, tránh việc trùng, thừa thẻ BHYT.

Trước đó, ngày 16/8, BHXH tỉnh đã có Báo cáo số 1483/BC-BHXH về tình hình tham gia BHYT HSSV năm học 2021-2022, đến ngày 22/8 có Tờ trình số 1567/TTr-BHXH về việc ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện BHYT HSSV năm học 2022-2023 gửi UBND tỉnh.

Lê Tâm

Từ khóa: BHYT BHXH