Khai mạc “Triển lãm sách, ảnh, báo chí Việt Nam - Lào qua góc nhìn báo chí”

22/04/2020, 23:29

Khai mạc “Triển lãm sách, ảnh, báo chí Việt Nam - Lào qua góc nhìn báo chí” - Chiều 2/11, tại thủ đô Vientiane (Lào), Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã phối hợp với Bộ Thông tin, Văn hóa, Du lịch Lào và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức “Triển lãm sách, ảnh, báo chí Việt Nam-Lào qua góc nhìn báo chí”

Các đại biểu tham quan triển lãm

Triển lãm trưng bày 475 ấn phẩm báo chí; gần 90 đầu sách viết về đất nước, con người Việt Nam-Lào; tuyển tập phim tài liệu đất nước, con người Việt Nam cùng 240 bức ảnh về quan hệ ngoại giao, hình ảnh đất nước, con người, tình hình kinh tế, văn hóa-xã hội của hai nước, tập trung vào các nội dung chính như quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó giữa hai nước Việt Nam-Lào; những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Lào; cuộc sống bình dị của người dân Lào, vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên; những thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội, vẻ đẹp của đất nước, con người và thiên nhiên Việt Nam.

Tại lễ khai mạc, ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Triển lãm là một dấu ấn trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, tạo bước chuyển cao hơn nữa về nhận thức mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào ở cấp bộ, ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân; góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên báo chí để nhân dân Lào, người Việt Nam sinh sống tại Lào hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam, củng cố tốt hơn tình hữu nghị Việt-Lào…

Cũng tại lễ khai mạc, ông Bosengkham Vodala, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cho biết, Triển lãm lần này không chỉ cho thấy sự tiến bộ trong công tác báo chí của Việt Nam mà còn phản ánh được những phong tục tập quán và văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam…

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 4/11. Toàn bộ số sách, ảnh, báo chí và trang thiết bị của Triển lãm, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam sẽ trao tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

P.V