Kế hoạch Hội Báo toàn quốc 2022

16/03/2022, 11:09

Kế hoạch Hội Báo toàn quốc 2022 - Hội Báo toàn quốc do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các Ban, Bộ, ngành ở Trung ương tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội Nhà báo năm 2022. Tạp chí Người Làm Báo trân trọng giới thiệu Kế hoạch Hội Báo toàn quốc 2022 đến các cấp hội.