Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

17/11/2021, 15:41

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Theo Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, Việt Nam phấn đấu đến năm 2025, kinh tế số chiếm 20% GDP, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân trên 6,5%/năm./.

TTXVN