Cả nước thu hút gần 13 tỷ USD vốn FDI trong 7 tháng

05/08/2016, 16:01

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của cả nước trong tháng 7 ước đạt hơn 1,65 tỷ USD, nâng tổng vốn đầu tư cam kết mới và tăng thêm trong 7 tháng đầu năm đạt gần 13 tỷ USD

Nguồn: TTXVN