Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc Gia lần thứ XVI

16/02/2022, 16:13

Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc Gia lần thứ XVI - Hội đồng Giải báo chí Quốc Gia năm 2021 vừa ban hành công văn số 01/HD-HĐGBCQG về hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc Gia lần thứ XVI - năm 2021.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (bìa phải) và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (thứ hai từ trái qua) trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả. 

Theo điều lệ Giải báo chí Quốc Gia (sửa đổi), cơ cấu Giải báo chí Quốc Gia lần XVI – năm 2021 gồm 11 nhóm giải và giải đặc biệt, giải phụ do Hội đồng Giải báo xem xét.

Là tác phẩm đã được sử dụng từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Những tác phẩm được sử dụng trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi của địa phương, ngành hoặc liên ngành Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo chí Quốc gia, nhưng cần ghi rõ thông tin về cuộc thi, đơn vị tổ chức và mức giải.

Những tác phẩm đăng hoặc phát sóng nhiều kỳ, nếu những kỳ đầu được sử dụng trước ngày 01/01/2021 mà chưa tham dự Giải báo chí Quốc gia Lần thứ XV - Năm 2020 thì được gộp vào các kỳ sau (đăng từ 01/01/2021) để thành tác phẩm hoàn chỉnh tham dự Giải báo chí Quốc gia Lần thứ XVI - Năm 2021.

Theo hướng dẫn, các đơn vị sẽ lập Ban tuyển chọn và xét giải, trong đó Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố lập ban tuyển chọn từ 7 đến 9 người (riêng Hội Nhà báo Hà Nội và TP. HCM có thể nhiều hơn), tiếp nhận tác phẩm dự giải ở các Chi hội. Ban tuyển chọn gồm lãnh đạo Hội Nhà báo địa phương, Sở TT&TT, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí, những nhà báo có chuyên môn cao, có uy tín ở địa phương.

Các thành viên Ban tuyển chọn cần có trình độ nghiệp vụ báo chí đủ để thẩm định tác phẩm báo chí, có kinh nghiệm tuyển chọn và điều kiện làm việc, tránh cơ cấu hình thức. Trưởng các Ban tuyển chọn do Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh thành phố, liên chi hội và thư ký chi hội trực thuộc phối hợp với lãnh đạo các cơ quan báo chí chọn cử.

Đối với các Liên chi hội, Chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương Hội lập Ban tuyển chọn, bao gồm đại diện cấp hội, đại diện lãnh đạo cơ quan báo chí và đại diện phóng viên, biên tập viên, để tuyển chọn tác phẩm gửi dự Giải Báo chí quốc gia.

Mỗi Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố chọn gửi 30 tác phẩm của 30 tác giả hoặc nhóm tác giả. (trong đó có ít nhất 3 – 5 tác phẩm của tác giả không phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam). Riêng Hà Nội, TP Hồ Chí Minh chọn gửi 60 tác phẩm của 60 tác giả hoặc nhóm tác giả. Các Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng chọn gửi 40 tác phẩm của 40 tác giả hoặc nhóm tác giả.

Mỗi Liên chi hội trực thuộc Trung ương Hội chọn gửi 30 tác phẩm của 30 tác giả hoặc nhóm tác giả. Mỗi Chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương Hội hoặc cơ quan báo chí chọn 10 tác phẩm của 10 tác giả hoặc nhóm tác giả (trong đó có ít nhất 2 tác phẩm của tác giả không phải là hội viên hoặc không phải phóng viên, biên tập viên trong cơ quan báo chí đó).

Những nơi không có đủ số tác phẩm của tác giả không phải hội viên Hội Nhà báo Việt Nam theo quy định trên, không được lấy tác phẩm của hội viên để thay thế.

Theo hướng dẫn của Hội đồng, thời hạn gửi tác phẩm dự giải về trung ương Hội chậm nhất đến ngày 15/3/2022 (theo dấu bưu điện). Theo địa chỉ, Ban Thư ký tổng hợp Giải Báo chí quốc gia - Hội Nhà báo Việt Nam 59 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: bannghiepvu.hnb@gmail.com. Ngoài bì ghi rõ: Dự Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI – năm 2021. Điện thoại: 0243935.1071.

Hướng dẫn Tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc gia Lần thứ XVI - Năm 2021 chi tiết xem tại đây.

TH