Hướng dẫn thực hiện Đề án Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2016

13/09/2016, 16:11

Ngày 13/9/2016, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - đồng chí Hồ Quang Lợi - đã kí Hướng dẫn số 05/HD-HNBVN về việc Thực hiện Đề án Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương 201

Nguồn: VJA

Tin tức cũ hơn