Hợp nhất báo VietNamNet và Bưu điện Việt Nam

22/04/2020, 23:29

Hợp nhất báo VietNamNet và Bưu điện Việt Nam - Báo VietNamNet trực thuộc Bộ Thông tin Truyền thông là cơ quan báo chí được tổ chức lại, dựa trên cơ sở hợp nhất Báo Bưu điện Việt Nam (với ấn phẩm điện tử Infornet) và báo điện tử VietNamNet hiện nay.

Hợp nhất báo VietNamNet và Bưu điện Việt Nam 

Bộ Thông tin Truyền thông vừa có Quyết định số 820/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Báo VietNamNet  trực thuộc Bộ.

Quyết định nêu rõ, Báo VietNamnet là đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT, được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Báo Bưu điện Việt Nam và Báo điện tử VietNamNet, theo Nghị quyết số 54/NQ-CP của Chính phủ ngày 10/5/2018.

Báo VietNamNet là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo Luật Báo chí và các quy định khác liên quan, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có trụ sở chính tại Hà Nội

Bộ Thông tin Truyền thông cho hợp nhất hai báo trực thuộc Bộ. Ảnh minh họa

Theo đó, cơ cấu tổ chức, biên chế gồm Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập.

Tổ chức bộ máy gồm: Ấn phẩm VietNamNet; ấn phẩm Bưu điện Việt Nam, duy trì Infonet hiện nay là một phiên bản điện tử của ấn phẩm Bưu điện Việt Nam thuộc Báo VietNamNet (mới).

Các ấn phẩm khác là các báo thuộc các Hội có nguyện vọng chuyển thành ấn phẩm của Báo VietNamNet, thực hiện chuyển giao theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các ấn phẩm do Tổng biên tập Báo VietNamNet xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Cũng theo quyết định, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Báo VietNamNet do Tổng biên tập quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính được giao.

Báo Vietnamnet (mới) kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của Báo Bưu điện Việt Nam và Báo điện tử VietNamNet; có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao từ Báo Bưu điện Việt Nam và Báo điện tử VietNamNet, duy trì ổn định hoạt động tin bài.

Báo Bưu điện Việt Nam và Báo điện tử VietNamNet có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác.

PV