Hơn 343.000 lao động TP. Hồ Chí Minh được BHXH hỗ trợ tiền thuê nhà

24/06/2022, 17:09

Hơn 343.000 lao động TP. Hồ Chí Minh được BHXH hỗ trợ tiền thuê nhà - Theo BHXH TP. Hồ Chí Minh, tính đến ngày 22/6, BHXH thành phố đã xác nhận cho 12.883 đơn vị với 343.932 lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Ảnh minh họa.

Để tiếp tục thực hiện chính sách này, BHXH TP. Hồ Chí Minh luôn tạo điều kiện thuận lợi tối đa để xác nhận danh sách người lao động (NLĐ) được hỗ trợ tiền thuê nhà. Sau hơn một tháng triển khai Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, đến ngày 22/6, toàn TP. Hồ Chí Minh đã có 343.932 người lao động đang làm việc tại 12.883 đơn vị nộp hồ sơ hợp lệ và được cơ quan BHXH xác nhận.

Trong đó, đối với người lao động đang làm việc quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: BHXH TP. Hồ Chí Minh đã xác nhận cho 10.369 đơn vị với  325.555 người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: BHXH TP. Hồ Chí Minh đã xác nhận cho 2.514 đơn vị với  18.377 người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. 

BHXH TP. Hồ Chí Minh cũng lưu ý DN và NLĐ về thời hạn và hình thức và thời hạn nộp hồ sơ. Cụ thể, đối với NLĐ đang làm việc quy định tại Điều 4, Chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022, đơn vị có thể nộp hằng tháng hoặc gộp 2 tháng hoặc 3 tháng (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg). Đối với NLĐ quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8, Chương III Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022 là thời hạn đơn vị nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH (theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg).

Về hình thức nộp hồ sơ, đơn vị lập danh sách gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng DVC của BHXH Việt Nam, Cổng DVC Quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính; đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc Zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị. Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực thông tin của NLĐ trên mẫu biểu. Trường hợp đơn vị thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định, chậm trễ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu số 02, Mẫu số 03 của đơn vị, cơ quan BHXH đang quản lý đơn vị sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ, chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp cho cơ quan BHXH. Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý, thì cơ quan BHXH trả lại danh sách kèm phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời.

Trước đó, ngày 28/3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo đó, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nhận mức hỗ trợ là 500.000 đồng/tháng, tối đa 3 tháng; còn người lao động quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ là 1 triệu đồng/tháng, tối đa 3 tháng./.

 Hải Hưng

Từ khóa: BHXH BHYT