Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu phiên họp thứ 13

11/07/2022, 06:46

Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu phiên họp thứ 13 - Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu.

Một phiên hop của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN

Trong 2 ngày 11 và 12/7, tại Nhà Quốc hội diễn ra Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đáng chú ý, tại phiên họp này, Ủy ban TVQH cho ý kiến vào báo cáo kết quả khảo sát tiến độ xây dựng tuyến đường Trường Sơn Đông và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV.

Về công tác xây dựng pháp luật, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu.

Đối với các vấn đề kinh tế-xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; cho ý kiến về báo cáo kết quả khảo sát tiến độ xây dựng tuyến đường Trường Sơn Đông.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng tháng 05 và 06 năm nay; xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV./.

Theo VOV