Hôm nay (15/2) khai mạc Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

15/02/2022, 06:05

Hôm nay (15/2) khai mạc Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV - Ngày 14/2, thông tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến chương trình, phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội từ ngày 15 - 17/2/2022.

Phiên họp thứ 07 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Về công tác xây dựng pháp luật, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 02 dự án: Luật Cảnh sát Cơ động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; cho ý kiến về đề nghị bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 575/NQ-UBTVQH12 ngày 31/01/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu và dự thảo Nghị quyết sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đối với công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 1/2022 của Quốc hội; báo cáo kết quả bước đầu về việc triển khai chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, quyết định việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

TTXVN