Thanh niên chủ động, sáng tạo, khởi nghiệp trong hội nhập quốc tế

19/12/2016, 15:16

Thanh niên chủ động, sáng tạo, khởi nghiệp trong hội nhập quốc tế - Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) sẽ phối hợp với Ban Quản lý Dự án Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan giai đoạn II tổ chức Hội thảo “Thanh niên với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế” vào ngày 22/12 tại Hà Nội.

Hội thảo được tổ chức nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của thanh niên đối với khởi nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh hiện nay, với định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời gian gần đây đã có những chuyển biến tích cực, nhận được sự quan tâm lớn của xã hội. Chính phủ đã chọn năm 2016 là năm Quốc gia khởi nghiệp và đang triển khai những chính sách lớn để thúc đẩy phát triển khởi nghiệp.

Thanh niên phát huy vai trò đi đầu trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tại Hội thảo, các đoàn viên thanh niên sẽ được nghe các chia sẻ, thảo luận kiến thức, kinh nghiệm từ các cán bộ quản lý công tác hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia như: khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; vai trò, ý nghĩa của Dự án đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan giai đoạn II đối với sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và vai trò của thanh niên trong việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, thanh niên có thêm nhiều cơ hội khởi nghiệp mạnh mẽ, vươn mình ra thế giới. Tuy nhiên ở một “sân chơi” lớn hơn nhiều, những khó khăn, thách thức đòi hỏi các bạn trẻ sự sáng tạo, chủ động trang bị kỹ năng nghề, trình độ ngoại ngữ… để có thể khởi nghiệp thành công.

Liên Cơ