Hội thảo "Kết nối và Phát triển bền vững các hệ thống cáp quang biển tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương"

24/10/2022, 10:52

Hội thảo "Kết nối và Phát triển bền vững các hệ thống cáp quang biển tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" - Sự dịch chuyển lưu lượng dữ liệu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đặt Việt Nam vào một vị thế có cơ hội trở thành một Trạm trung chuyển dữ liệu của khu vực. Đó là lý do các doanh nghiệp viễn thông hàng đầu Việt Nam đã và đang quan tâm đến việc mở rộng & xây dựng các mạng lưới cáp quang biển và Trung tâm dữ liệu cho Việt Nam.

Toàn cảnh buổi Hội thảo "Tăng cường Kết nối và Phát triển Bền vững các Hệ thống Cáp quang biển tại Khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương".

Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) đồng chủ trì cùng  APTelecom, với sự bảo trợ của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, tổ chức chương trình Hội thảo "Tăng cường Kết nối và Phát triển Bền vững các Hệ thống Cáp quang biển tại Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" tại Hà Nội từ ngày 24 - 26/10/2022.

Ông Trần Thế Phương - Cục Viễn Thông, Bộ Thông tin và truyền thông cho biết: "Việc phát triển hạ tầng số là nhiệm vụ quan trọng của mỗi quốc gia và việc phát triển hệ thống cáp quang biển là việc cần thiết. Ngày 03/06/2020 Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định 79 phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến 2030 trong đó việc phát triển hạ tầng số đã xác định nhiệm vụ mở rộng mạng lưới Internet trong nước thông qua các kết nối trực tiếp, kết nối tới trạm trung chuyển Internet IC tới trạm trung chuyển quốc gia để kết nối Internet khu vực và quốc tế. Đưa Việt Nam trở thành một trung tâm kết nối vùng…".

Đại diện tham tán chính sách an ninh, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chia sẻ: Hoa kỳ ưu tiên bảo vệ mạng thông tin quốc tế bao gồm giảm các rủi ro an ninh mạng quốc gia, thúc đẩy bảo vệ Internet tương thích, an toàn; bảo vệ hạ tầng an toàn ổn định cho Chính phủ,… Cáp quang biển chiếm tới 99% truyền tải lưu lượng mạng qua đại dương, vận hành duy trì cho phép quyền riêng tư truyền tải dữ liệu. Các quốc gia có hạ tầng cáp quang biển ổn định có khả năng thu hút các nhà đầu tư, các quốc gia cần có sự tin tưởng để phát triển mạng lưới Internet trong sự phát triển kinh tế của quốc gia mình.

Ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp Hội Internet Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo.

Chủ tịch Hiệp Hội Internet Việt Nam ông Vũ Thế Bình chia sẻ: "Internet viễn thông đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam. Sau một thời gian dài Việt Nam phát triển với sự băng rộng nhất là hạ tầng kết nối là chủ đề nóng bỏng. Việt Nam có trở thành điểm trung chuyển mới hay không? Có đảm bảo chất lượng, dung lượng Internet Việt Nam không?... Sự kiện sẽ giúp hiểu hơn về cáp quang biển qua đó sẽ giúp tìm kiếm các đối tác liên kết, kết nối phát triển hệ thống Internet tại Việt Nam".

03 ngày hội thảo CABLES sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý và các doanh nghiệp viễn thông, trung tâm dữ liệu của Việt Nam hiểu rõ các vấn đề về rủi ro, điểm yếu, chất lượng và độ tin cậy có thể ảnh hưởng đến hệ thống cáp quang biển thương mại. Chương trình CABLES chia sẻ các quan điểm và giá trị để tối đa hóa cơ hội xây dựng các tuyến cáp biển khả thi về mặt thương mại, chất lượng cao, tin cậy và có độ ổn định cao thông qua: (i) tăng cường áp dụng các quy trình sàng lọc khi lựa chọn nhà cung cấp các hệ thống cáp quang biển, (ii) thảo luận về các chiến lược giảm thiểu rủi ro, (iii) xây dựng môi trường chính sách liên thông và thuận lợi cho cộng đồng người sử dụng, khai thác đáy biển, (iv) cải thiện các quy trình và tiêu chí đầu tư các hệ thống cáp quang biển và (v) khám phá các nguồn lực để thúc đẩy và mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quốc tế.

PV