Hội thảo khoa học “Nam bộ kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử”

22/04/2020, 23:29

TP.HCM, Bộ quốc phòng, thành ủy, Hội thảo khoa học, Tạp chí Người Làm Báo

Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại hội thảo

Đến dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, cán bộ lão thành cách mạng, các nhà khoa học, đại diện các  tỉnh, thành phố và các phóng viên các cơ quan báo chí.

Cách đây 75 năm, ngày 23/9/1945, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Xứ ủy, UBND và Ủy ban kháng chiến Nam Bộ đã kịp thời phát động quân và dân Nam Bộ mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nam Bộ trở thành tiền tuyến của cả nước; đã thể hiện khí phách anh hùng, ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược, tạo điều kiện cho Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. 

Quang cảnh Hội thảo

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương cho biết: Hội thảo lần này là hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến, là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh, đặc biệt là của “Nam Bộ thành đồng Tổ quốc”. Kết quả của Hội thảo sẽ góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí bảo vệ nền độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời, giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc, toàn diện, đầy đủ hơn về tầm vóc, giá trị lịch sử và hiện thực của 15 tháng kháng chiến Nam Bộ, qua đó, đúc rút những kinh nghiệm và bài học lịch sử quý để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay. 

Cũng tại hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ôn lại Sự kiện Ngày Nam bộ kháng chiến, biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí bảo vệ độc lập tự do; dấu son lịch sử thể hiện tinh thần quật cường, hào khí của quân dân Nam Bộ; xứng đáng với danh hiệu vẻ vang “Thành đồng Tổ quốc” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, tiếp nối truyền thống yêu nước, phát huy hào khí Nam Bộ “Thành đồng Tổ quốc”, TPHCM hôm nay luôn nỗ lực, phấn đấu, xứng đáng với những gì mà thế hệ cha anh đã làm được. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM  đã chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách, gian khổ, hy sinh, cùng cả nước làm nên những thắng lợi to lớn trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân, đế quốc, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển, TPHCM đã “đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương phát biểu khai mạc hội thảo

Hội thảo đã nhận được gần 90 báo cáo, tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM và … Mỗi tham luận là một nghiên cứu độc lập đi sâu phân tích, luận giải từng nội dung cụ thể, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề trong hơn một năm đầu kháng chiến ở Nam Bộ. Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ các nội dung như: bối cảnh lịch sử và nguyên nhân chiến tranh, tình hình trong nước và quốc tế liên quan; khẳng định đường lối, chủ trương lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm sáng tỏ sự nhạy bén, chủ động, kiên quyết của Xứ ủy, UBND và Ủy ban kháng chiến Nam Bộ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân Nam Bộ khẩn trương chuẩn bị lực lượng, nêu cao tinh thần, ý chí, quyết tâm kháng chiến, kịp thời giáng trả quân Pháp bằng mọi thứ vũ khí có trong tay; phân tích, luận giải tinh thần dân tộc, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân được biểu hiện trong quá trình Nam Bộ kháng chiến; khẳng định và nêu bật tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện Nam Bộ mở đầu kháng chiến, khái quát và đúc rút những bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử có giá trị vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định đường lối chính trị, chiến lược quân sự, quốc phòng nhằm không ngừng tăng cường, củng cố tiềm lực mọi mặt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

P.V