Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Huỳnh Thúc Kháng với cách mạng Việt Nam”

23/09/2016, 16:36

Sáng 23/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam, tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề: “Huỳnh Thúc Kháng với cách mạng Việt nam và quê hương Quảng Nam”.

 Dự hội thảo có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước.

Cùng dự có các đồng chí là đại biểu một số ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội; lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam; cùng đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đầu ngành trong cả nước và đại diện gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Hội thảo là một trong nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 140 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1/10/1876/-1/10/2016).

Quang cảnh hội thảo

Gần 65 tham luận khoa học được gửi về Ban tổ chức và các tham luận trình bày trực tiếp tại hội thảo đã góp phần cung cấp thêm nhiều dữ liệu khoa học, thực tiễn về cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng; tiếp tục khẳng định công lao và cống hiến xuất sắc, nổi bật của nhà lãnh đạo Huỳnh Thúc Kháng.  Trong đó, các đại biểu, các nhà khoa học đi sâu làm rõ giá trị tư tưởng, đạo đức, con người Huỳnh Thúc Kháng trên các góc độ tiếp cận: Một chí sĩ yêu nước nhiệt thành; nhà lãnh đạo tài năng; nhà hoạt động văn hóa xuất sắc; người con ưu tú của quê hương Quảng Nam...

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc hội thảo, xem đây là hoạt động tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Hội thảo cũng góp phần giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Với cách tiếp cận như vậy, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định: Đây là dịp để mỗi người học tập tấm gương một nhà lãnh đạo – nhà yêu nước tài năng, đức độ, hết lòng vì nước, vì dân. Soi rọi vào đó để nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình; mỗi người ở mỗi vị trí, cương vị cụ thể đều có thể đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng Đảng TSVM, để lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng, sinh 1-10-1876, là người nổi tiếng thông minh, hiếu học từ thuở nhỏ, 24 tuổi đỗ đầu kỳ thi hương, 28 tuổi đỗ tiến sĩ, nhưng cụ không xác định học để làm quan, mà là để giúp dân, giúp nước. Cả cuộc đời cụ đã cống hiến trọn vẹn cho Tổ quốc và nhân dân, đúng như khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lá thư gửi toàn thể đồng bào sau ngày cụ Huỳnh Thúc Kháng tạ thế; bức thư có đoạn: “Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao... lòng son dạ sắt, yêu nước thương nòi...; là người mà giàu sang không làm xiêu lòng, nghèo khó không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan”....

Nguồn: QDND