Báo Đảng góp phần xây dựng nếp sống văn minh

22/04/2020, 23:29

Báo Đảng góp phần xây dựng nếp sống văn minh - Đó là chủ đề của Hội thảo "báo Đảng miền Đông Nam bộ mở rộng năm 2017” do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, ngày 23/11 tại TP.HCM.

Quang cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.Hồ Chí Minh; Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Hồ Chí Minh; Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng Ban Biên tập, phóng viên, biên tập viên của 20 cơ quan báo Đảng khu vực miền Đông Nam bộ, Nam Trung bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại hội thảo, đại diện các tòa soạn báo Đảng địa phương đã trình bày các tham luận và cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền nội dung xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đề ra các giải pháp tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại các địa phương phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong đó, có một số tham luận thu hút sự quan tâm của các đại biểu: Báo Sài Gòn Giải Phóng với việc xây dựng TP.Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt; Vai trò của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu trong việc góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Đề cao tính chính trị trong tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh (Báo Đồng Nai); Xây dựng nếp sống văn minh: Ý thức con người là quan trọng (Báo Long An); “Mềm hóa” các văn bản để tăng hiệu quả tuyên truyền (Báo Ấp Bắc); Báo Vĩnh Long góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh nông thôn, đô thị; Báo Lâm Đồng với công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh…

Cũng tại hội thảo, nhà báo Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong quá trình phát triển đô thị hiện nay, một số giá trị văn hóa đang ngày càng bị mai một. Do đó, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền về nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; công tác tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa phải được làm thường xuyên tránh làm theo từng đợt.

Bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đánh giá cao các cơ quan báo Đảng đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, của Trung ương cũng như của địa phương, xây dựng rất nhiều chuyên trang, chuyên mục gần gũi, thiết thực để tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh, đời sống văn hóa mới ở địa phương.

Góp phần làm cho văn hoá thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

Qua hội thảo, báo Đảng các địa phương cùng nhau chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong việc xây dựng, tổ chức các đợt tuyên truyền, chuyên trang, chuyên đề về vấn đề xây dựng nếp sống văn minh trong thời gian qua cùng những giải pháp thời gian tới.

N.B