Hội thảo Báo chí với vấn đề xây dựng Đảng

15/03/2016, 14:56

Ngày 14/3, tại Hà Nội, trong khuôn khổ các hoạt động của Hội Báo toàn quốc 2016, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo “Báo chí với vấn đề xây dựng Đảng”.

Trong thực tiễn hoạt động, các cơ quan báo chí luôn coi trọng viết về công tác xây dựng Đảng, từ khâu tổ chức, cán bộ, đến xác định nội dung tuyên truyền, phương pháp thể hiện, theo dõi hiệu quả tác động của báo chí. 

Trong công tác xây dựng Đảng, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng. Báo chí tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nói chung, về công tác xây dựng Đảng nói riêng; giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần tư tưởng, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng.

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi, thảo luận về vai trò, vị trí của báo chí, của người làm báo với công tác xây dựng Đảng hiện nay; những kinh nghiệm, bài học thực tiễn của phóng viên, biên tập viên khi đưa tin, viết bài về công tác xây dựng Đảng; giải pháp để nâng cao chất lượng báo chí về công tác xây dựng Đảng…

Nguồn: http://cand.com.vn/