Hội thảo tại Bến Tre

“Báo chí làm gì để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII”

22/04/2020, 23:29

“Báo chí làm gì để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII” - Ngày 31/10, tại tỉnh Bến Tre,Hội Nhà báo các tỉnh Bắc sông Hậu (Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Trà Vinh) tổ chức hội thảo “Báo chí làm gì để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII”.

Quang cảnh hội thảo

Đến dự Hội thảo có nhà báo Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo - hội viên Hội Nhà báo và phóng viên của các tỉnh Bắc sông Hậu.

Tại Hội thảo, nhà báo Trần Cao Tư, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre, Cụm trưởng Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Bắc sông Hậu cho biết, hội thảo là dịp các nhà báo, cơ quan báo chí trong cụm Bắc sông Hậu chia sẻ những kinh nghiệm góp phần tuyên truyền đạt hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển biến” trong nội bộ”.

Ban Chấp hành Trung ương 4 (khóa XII) nêu 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói và làm trái quan điểm của Đảng,… Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ ích kỷ, thực dụng, cơ hội, bè phái, cục bộ, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân,…

Sau hơn 1 năm triển khai, thực hiện, đến nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII từng bước đi vào cuộc sống. Đội ngũ những người làm báo, các cơ quan báo chí trong khu vực Bắc sông Hậu xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức tuyên truyền linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả.

Đặc biệt, trong lĩnh vực văn hóa-tư tưởng, báo chí làm tốt công tác nêu gương người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái; phát huy vai trò giám sát của báo chí, của công luận,...

Cũng tại hội thảo, có 14 nhà báo phát biểu tham luận, có một số nhà báo chia sẻ thuận lợi, khó khăn của báo chí trong việc tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đưa điều tốt lan tỏa trong cuộc sống; tuyên truyền, biểu dương người tốt – việc tốt, điển hình tiên tiến; sự cần thiết tuyên truyền người tốt, việc tốt; nhà báo trẻ với đề tài viết về “người tốt-việc tốt”.

P.V