Hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại ngành BHXH năm 2019

22/04/2020, 23:29

Hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại ngành BHXH năm 2019 - Trong 2 ngày 30 - 31/5, tại Vĩnh Phúc, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại ngành BHXH năm 2019 khu vực phía Bắc.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan; đại diện, chuyên gia đến từ Bộ Ngoại giao, Học viện Ngoại giao; lãnh đạo và cán bộ đầu mối công tác thông tin đối ngoại các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; lãnh đạo và cán bộ đầu mối công tác thông tin đối ngoại BHXH 22 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Vụ trường Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Tiến Thành phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Thành - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (BHXH Việt Nam) cho biết: Thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại ngành BHXH đã được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Trong bối cảnh Việt Nam tham gia sâu rộng vào tiến trình hội nhập khu vực và thế giới với độ mở cao của nền kinh tế, tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tự do dịch chuyển lao động, hoạt động đối ngoại, thông tin đối ngoại của ngành BHXH luôn được thực hiện trên cơ sở quan điểm định hướng chỉ đạo của Đảng, hệ thống chính sách pháp luật của Nhà nước.

Năm 2018, BHXH Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Hiệp hội an sinh xã hội ASEAN (ASSA) lần thứ 35 tại Việt Nam và hiện đang giữ chức Chủ tịch ASSA. Sự kiện đã tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, có sức lan toả và ghi dấu mốc quan trọng trên chặng đường hội nhập và phát triển của ngành BHXH. Bên cạnh đó, thời gian qua, BHXH Việt Nam cũng được tham gia nhiều hoạt động đối ngoại cấp Nhà nước, mở rộng quan hệ đối tác với nhiều quốc gia. Những điều này đã tạo tiền đề để cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế, thông tin đối ngoại ngành BHXH hướng tới mục tiêu nâng cao vị thế, tạo dựng hình ảnh Ngành BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo, là bạn, đối tác tin cậy của cộng đồng an sinh xã hội quốc tế. Nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao đó, BHXH Việt Nam thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, định hướng quan điểm, tư duy cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại của Ngành.

Hội nghị nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức, trang bị thông tin về hội nhập quốc tế, tình hình thế giới, khu vực và công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ đầu mối làm công tác TTĐN ngành BHXH làm cơ sở để tiếp tục tự bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, đáp ứng ngày càng có hiệu quả yêu cầu công tác đối ngoại của từng địa phương nói riêng và ngành BHXH nói chung.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan chia sẻ tại hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu và các cán bộ đầu mối TTĐN BHXH 22 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã được nghe Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan trao đổi nội dung về Yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chia sẻ về Tổng quan công tác đối ngoại của Việt Nam và Kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông; Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao Mai Phước Dũng trao đổi về công tác Lễ tân ngoại giao trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng; Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương, Bộ Ngoại giao Phạm Thành Nam chia sẻ về Những thành tựu trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam năm 2018; Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Truyền thông và văn hoá đối ngoại, Học viện ngoại giao Lý Thị Hải Yến trình bày Tăng cường vai trò, hiệu quả truyền thông đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế.

Theo báo cáo công tác TTĐN của BHXH Việt Nam, năm 2018, BHXH Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ đầu mối TTĐN toàn Ngành, tạo tiền đề quan trọng trong định hướng thông tin, nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp truyền thông hiện đại cho cán bộ đầu mối công tác TTĐN các cấp ở Trung ương và địa phương; thường xuyên chú trọng cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối ngoại, hội nhập quốc tế và TTĐN cho cán bộ chủ chốt và đội ngũ cán bộ đầu mối TTĐN ở BHXH Việt Nam và BHXH địa phương; tổ chức bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp đối ngoại, tiếng Anh chuyên ngành kết hoạt kỹ năng làm việc cho cán bộ thuộc hệ thống BHXH, làm công cụ hữu hiệu để thực hiện hội nhập, hợp tác quốc tế và triển khai hoạt động TTĐN; tích cực cử cán bộ đầu mối TTĐN của Ngành tham gia các khoá đào tạo, tập huấn về công tác TTĐN, đối ngoại, lễ tân, báo chí giúp cán bộ hoàn thiện kỹ năng và kiến thức đối ngoại./.

Thu Hiền - Minh Đức - Thu Trang