Hội Nhà báo Việt Nam: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hoạt động báo chí

Ngày 18/3/2024, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội năm 2023 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị_Ảnh: Trà Vũ

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí; Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí trong cả nước và hơn 500 đại biểu đại diện cho hơn 25000 hội viên.

Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2023, gồm các nội dung cụ thể: Công tác tổ chức Hội, các hoạt động phong trào, tổ chức hoạt động thực tế bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên; tham gia Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí do các cấp Hội Nhà báo chủ trì, phối hợp tổ chức; triển khai công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; yêu cầu đổi mới công tác báo chí, cũng như chia sẻ các kinh nghiệm, bài học rút ra, đặc biệt là vấn đề chuyển đổi số trong hoạt động báo chí; hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Luật Báo chí, 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Hội nghị cũng đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biếu tại hội nghị_Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết những thành tích đạt được của Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2023, tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về nhiệm vụ xây dựng nền báo chí truyền thống cách mạng. Trong năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam cũng tăng cường quản lý, định hướng hoạt động của các cơ quan quản lý báo chí, tập trung đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác tuyên truyền.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, đánh giá cao về kết quả đã đạt được của Hội Nhà báo Việt Nam, các cấp Hội trong năm 2023, đồng thời đề nghị các cấp Hội và các nhà báo, hội viên tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới và các chỉ thị, nghị quyết về công tác báo chí.

Các cấp Hội nhà báo cần định hướng các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước, các vấn đề thời sự; phản ánh sâu sắc, sinh động hơi thở, nhịp đập của cuộc sống để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, khách quan, chân thực, có tính chiến đấu cao, giá trị văn hóa, nhân văn sâu sắc. Mỗi tác phẩm báo chí phải là một thông điệp thuyết phục, tác động và cả trí óc và trái tim công chúng, từ đó định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chú trọng định hướng hoạt động đào tạo, nghiên cứu hướng đến việc chuẩn hóa các chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo báo chí; xây dựng cơ sở khoa học, thực tiễn cho chính sách phát triển báo chí, kiến nghị các chủ trương, quyết sách, góp phần để báo chí thực hiện vai trò, sứ mệnh của mình. Các cấp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tăng cường kiểm tra, giám sát hội viên, đặc biệt là công tác quản lý hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú, khắc phục hiện tượng một số cấp Hội và cơ quan báo chí còn xảy ra vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp người làm báo. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Năm 2024 là một năm báo chí vượt khó khăn, đặc biệt là khó khăn về kinh tế để hoàn thành nhiệm vụ, tìm giải pháp hiệu quả cho sự phát triển báo chí trong kỷ nguyên số. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các chủ trương, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí, tạo hành lang pháp lý và môi trường để các hội viên, nhà báo phát huy tiềm năng sáng tạo để có những tác phẩm báo chí theo hướng báo chí tích cực, báo chí giải pháp, báo chí kiến tạo, tạo đà cho sự phát triển ngành công nghiệp nội dung, công nghiệp văn hóa, công nghiệp số, trong đó, các cơ quan báo chí và các nhà báo là những chủ thể nòng cốt. 

Các đại biểu tham dự hội nghị_Ảnh: Trà Vũ

Tiếp đó hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan để phân tích, đánh giá sâu sắc hơn về kết quả đạt được, các hạn chế và bài học kinh nghiệm trong năm 2023 và một số hoạt động chính trong Quý 1/2024, đồng thời, thảo luận thống nhất mục tiêu, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2024.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã ghi nhận các tham luận, ý kiến đóng góp của đại biểu đại diện các cấp Hội, tập trung thảo luận các vấn đề: Vai trò của các cấp Hội trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm thế nào để nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội; tăng cường chất lượng sinh hoạt của hội viên, phóng viên thường trú tại các địa phương; triển khai phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo; công tác đào tạo, bồi dưỡng trong thời kỳ chuyển đổi số; kinh tế báo chí trong xu thế chuyển đổi số; hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; vấn đề thống nhất, đồng bộ mô hình hoạt động của tổ chức cấp Hội Nhà báo địa phương.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam xác định các cấp Hội tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác truyền thông, báo chí; Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới"; Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, cụ thể hóa thành những chương trình hành động thiết thực, hiệu quả nhằm không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tại hội nghị, Hội đồng Thi đua khen thưởng đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 18 tập thể, tặng bằng khen cho 29 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và xây dựng Hội năm 2023.

Trà Vũ

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.
Bình luận, cũng như phỏng vấn, có thể vừa là phương pháp vừa là thể loại báo chí. Theo Từ điển bách khoa Việt Nam (Trung tâm Từ điển bách khoa Việt Nam, 1995) thì: “Bình luận (thông tin) là sự phân tích, đánh giá một vấn đề (chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, kỹ thuật...) trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến, thuyết phục người nghe, người đọc... Bình luận chủ yếu vận dụng trí tuệ và tư duy logic để phân tích, đánh giá. Bình luận là vũ khí của báo chí nói riêng và các phương tiện thông tin đại chúng khác khi thực hiện các chức năng thông tin, tuyên truyền”.
Bộ Công thương đánh giá cao sự phối hợp và vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan báo chí, góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách đồng thời phổ biến kịp thời kiến thức, điển hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan, công sở trên khắp cả nước.
Phải “công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”. Thông điệp trong bài phát biểu quan trọng "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng ta mới đây thu hút sự quan tâm, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cả nước.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top