Hội Nhà báo Việt Nam:

Kiến nghị Thanh tra Chính phủ về việc phát biểu của ông Nguyễn Minh Mẫn

06/12/2016, 11:21

Kiến nghị Thanh tra Chính phủ về việc phát biểu của ông Nguyễn Minh Mẫn - Về việc xem xét phát biểu của ông Nguyễn Minh Mẫn, Quyền Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ tại buổi công bố quyết định thanh tra tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hội Nhà báo Việt Nam có công văn nội dung như sau:

Nguồn tin: VJA