Nhà báo Trần Trọng Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh

22/04/2020, 23:29

Ông Trần Trọng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP. HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trần Trọng Dũng làm chủ tịch Hội Nhà báo TP. HCM

Ngày 19/8, Hội Nhà báo TP. HCM tổ chức kỳ họp lần thứ 10 Ban chấp hành Khóa VII, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Ông Mã Diệu Cương, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. HCM chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn, đồng thời bàn thảo nhiều vấn đề các hội viên, cơ quan báo chí quan tâm như: quy hoạch báo chí, đạo đức người làm báo, báo chí trong thời đại 4.0, kinh tế báo chí...

Cũng tại hội nghị, ông Mã Diệu Cương đã phổ biến văn bản của Thường trực Thành ủy TP. HCM về việc đồng ý cho ông Mã Diệu Cương thôi chức Chủ tịch Hội Nhà báo TP. HCM (ông Mã Diệu Cương đã làm Chủ tịch Hội Nhà Báo TP.HCM hai nhiệm kỳ), đồng thời giới thiệu ông Trần Trọng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP. HCM.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã bầu ông Trần Trọng Dũng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội Nhà Báo TP. HCM. Hội nghị cũng đã bầu ông Thái Thành Chung, Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM (HTV), Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo TP. HCM tham gia Ban Thường vụ Hội Nhà báo TP. HCM.

PV