Hội Nhà báo TP Hà Nội tổ chức quán triệt Luật Báo chí 2016

28/07/2016, 06:51

Sáng 27/7, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Báo chí 2016; triển khai góp ý sửa đổi, bổ sung quy định đạo đức người làm báo.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Hội nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp hội trong việc triển khai thực hiện Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và Luật Báo chí năm 2016, đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe nguyên Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin- Truyền thông Hoàng Hữu Lượng trình bày những nội dung chủ yếu của Luật Báo chí năm 2016. Luật gồm 6 chương, 61 điều, trong đó có 32 điều mới, 29 điều bổ sung. Xác định đầy đủ quyền  và nghĩa vụ của cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, của nhà báo, hội viên; đặc biệt là chế tài, luật hóa những điều được phép và những điều cấm của Luật Báo chí; việc xử phạt đói với những sai phạm...

Về đóng góp ý kiến vào Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam gồm 9 điều được Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khóa VIII ban hành đến nay, sau 11 năm thực hiện, nhiều nội dung không còn phù hợp với hoạt động báo chí và Luật Báo chí 2016. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những nội dung, điểm mới, những việc được làm và không được làm với cơ quan báo chí và người làm báo, đặc biệt là những vấn đề nảy sinh trong hoạt động tác nghiệp; về nghĩa vụ của nhà báo đối với Tổ quốc, nhân dân; trách nhiệm công dân của người làm báo.

Nguồn: Hà Nội Mới

Bình luận