Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái: 22 tác phẩm báo chí tham dự Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI – Năm 2021

30/03/2022, 12:26

Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái: 22 tác phẩm báo chí tham dự Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI – Năm 2021 - Thực hiện Hướng dẫn số 01 của Hội đồng Giải báo chí Quốc gia về tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI - năm 2021. Hội đồng xét duyệt và thẩm định Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã xét, thẩm định và lựa chọn được 22 tác phẩm báo chí xuất sắc để gửi tham dự giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI – Năm 2021. Trong đó có 12 tác phẩm báo in; 02 tác phẩm ảnh báo chí; 4 tác phẩm phát thanh và 4 tác phẩm báo hình.

Hội đồng chung khảo xét, thẩm định kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo Giải báo chí hàng năm tỉnh Yên Bái

Tại cuộc họp Hội đồng xét duyệt, thẩm định, đánh giá, nghiệm thu 10 tác phẩm báo chí chất lượng cao trong năm 2021, trong đó đề nghị hỗ trợ 02 tác phẩm mức A; 4 tác phẩm mức B và 4 tác phẩm mức C.

Thực hiện chương trình công tác Hội trong năm 2022. Xét đề nghị của các Chi hội Nhà báo trực thuộc về việc bình xét thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội năm 2021, qua xét duyệt, Ban Chấp hành Hội thống nhất tặng Giấy khen của Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho 03 tập thể Chi hội Nhà báo đó là: Chi hội Nhà báo Đài PT – TH tỉnh; Cho hội Nhà báo Thông tin và Truyền thông; Chi hội Nhà báo Tạp chí Văn nghệ Yên Bái và 17 hội viên. Đồng thời đề nghị Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho 8 hội viên và đề nghị xét kết nạp 02 hội viên mới thuộc Chi hội Nhà báo Đài PT – TH tỉnh.

Lê Hà - Hoàng Yên