Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng: 30 năm xây dựng và trưởng thành

18/10/2022, 15:06

Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng: 30 năm xây dựng và trưởng thành - Trải qua 3 thập kỷ, cùng với báo chí cả nước, báo chí Cao Bằng luôn thực hiện tốt trách nhiệm, sứ mệnh người làm báo cách mạng; tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, Hội Nhà báo Cao Bằng từng bước phát triển và trưởng thành, nhất là đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; tập hợp, đoàn kết, động viên, hướng dẫn hội viên phát huy tài năng, trí tuệ, tâm huyết, năng lực sáng tạo, góp phần làm tốt vai trò, sứ mệnh báo chí cách mạng.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh tặng quà hộ nghèo xã Lăng Hiếu (Trùng Khánh).

Với tầm nhìn xa, trông rộng và hiểu rõ vai trò của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm lo xây dựng nền báo chí cách mạng và đào tạo, rèn luyện đội ngũ những người làm báo cũng như tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo. Năm 1925, Người sáng lập Báo Thanh niên để tuyên truyền, vận động cách mạng. Khi cách mạng thành công, Bác Hồ giao đồng chí Xuân Thủy, lúc đó là Chủ nhiệm Báo Cứu quốc tập hợp các nhà báo để lập ra một tổ chức của những người làm báo. Ngày 21/4/1950, tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đã vinh dự diễn ra Đại hội thành lập Hội những người viết báo Việt Nam, nay là Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhằm tập hợp, đoàn kết, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm báo  để từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả xã hội của báo chí, đồng thời đại diện, là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh, ngày 18/5/1992, Tỉnh ủy Cao Bằng ra Nghị quyết số 172/NQ-NS-TU về việc thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cao Bằng và chỉ định Ban thư ký lâm thời. Tiếp đó, ngày 19/10/1992 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 360/QĐ-UBND thành lập Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng. Từ đó đến nay, Hội Nhà báo Cao Bằng trải qua 6 kỳ đại hội. Với 30 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Hội Nhà báo Cao Bằng luôn khắc sâu lời căn dặn của Bác Hồ “Nhiệm vụ của Hội là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ”. Từ gần 30 hội viên với 2 chi hội, đến nay, Hội Nhà báo Cao Bằng có 94 hội viên với 4 chi hội: Chi hội Nhà báo Báo Cao Bằng, Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng, Chi hội Đài các huyện, Thành phố, Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội và Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi. Số hội viên là đảng viên chiếm hơn 65%. Số hội viên có trình độ cao đẳng, đại học đạt 95%, cao học 2 đồng chí. Số hội viên có trình độ lý luận cử nhân, cao cấp chính trị chiếm trên 20%.

Những năm gần đây, báo chí Cao Bằng có bước phát triển nhanh chóng, từng bước hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh. Báo Cao Bằng xuất bản mỗi tuần 4 kỳ báo, được phát hành tới chi bộ Đảng, là công cụ tuyên truyền tích cực của Đảng bộ tỉnh. Báo Cao Bằng điện tử có những bước cải tiến mạnh mẽ về nội dung và hình thức theo hướng báo chí hiện đại, góp phần đưa thông tin của tỉnh rộng rãi tới bạn bè trong nước và quốc tế. Chi hội Nhà báo Báo Cao Bằng có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tổ chức Hội. Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng luôn bám sát nhiệm vụ tuyên truyền, tích cực sản xuất các chương trình mang tính hiệu ứng xã hội cao, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng, của dân, ngoài việc cung cấp thông tin, còn tích cực phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Các cơ quan Tạp chí Non nước Cao Bằng, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố và các huyện, đặc san của ngành, các cơ quan đại diện của các báo: Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam..., góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp của lực lượng báo chí trên địa bàn.

30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự tin yêu của các nhà báo, hội viên, trải qua 6 kỳ đại hội, Hội Nhà báo Cao Bằng ngày càng phát triển, trưởng thành, là nơi đoàn kết, tập hợp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo, đội ngũ ngày càng đông đảo, chất lượng ngày một nâng cao, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng. Hội Nhà báo Cao Bằng tiếp tục khẳng định uy tín, ảnh hưởng của tổ chức Hội thông qua công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý báo chí, tạo điều kiện cho hội viên hành nghề và bảo vệ hội viên trong hoạt động nghề nghiệp. Đồng thời, đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Luật Báo chí năm 2016, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội… Đặc biệt, tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 7/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo trong tình hình mới. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng hoàn thiện Đề án Giải báo chí tỉnh. Ngày 18/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1070/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Giải báo chí tỉnh Cao Bằng. Thông qua giải báo chí sẽ động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của những người làm báo và phát hiện, bồi dưỡng những tài năng báo chí trong tỉnh; ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong xây dựng và phát triển sự nghiệp báo chí của tỉnh.

Những nỗ lực của Hội Nhà báo Cao Bằng trong những năm qua đã được ghi nhận: Nhiều nhà báo và lãnh đạo tỉnh được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí”; năm 2020 và năm 2021, Hội Nhà báo Cao Bằng được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Trong thời gian tới, Hội Nhà báo Cao Bằng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết những người làm báo vào tổ chức Hội. Tăng cường quản lý hội viên; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm người làm báo vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp. Nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của hội viên, kịp thời phản ánh với các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết phù hợp. Quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.              

Nhà báo Trần Hoài Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh