Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre tổ chức Hội Nghị quán triệt Luật Báo chí 2016

07/08/2016, 08:22

Ngày 5/8/2016, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre đã tổ chức quán triệt Luật Báo chí 2016 sâu rộng đến tất cả hội viên, người làm báo, cộng tác viên báo, đài trong tỉnh.

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe Luật gia Trịnh Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bến Tre giới thiệu sâu những điểm mới của Luật Báo chí 2016 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5/4/2016 và được Chủ tịch nước công bố ngày 29/4/2016 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Luật Báo chí gồm 6 chương, 61 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi bổ sung Luật Báo chí năm 1999. Trong đó có 32 điều sửa đổi, 29 điều bổ sung.

Luật có nhiều điểm mới như: Quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; quy định cụ thể về trách nhiệm cung cấp thông tin và quyền từ chối cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm; bổ sung một số quy định về cải chính và xử lý vi phạm…. Luật Báo chí xác định đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, nhà báo và hội viên.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Hội nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong việc triển khai thực hiện Hiến pháp nước CHXHCNVN và Luật Báo chí 2016, đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của Người làm báo Việt Nam.

Thanh Nga

Bình luận