Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh tổ chức Học tập quán triệt Luật Báo chí, góp ý xây dựng qui định đạo đức người làm báo

05/08/2016, 09:34

Ngày 4/8/2016, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Luật báo chí 2016 và triển khai góp ý sửa đổi, bổ sung quy định đạo đức người làm báo Việt Nam cho 168 hội viên của 3 Chi hội thuộc Hội Nhà báo tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các hội viên đã được nghe hai nội dung quan trọng, thứ nhất là tổ chức cho người làm báo, hội viên học tập, quán triệt sâu sắc Luật Báo chí 2016, những điểm mới, điểm nhấn so với Luật Báo chí 1999. Thứ hai là triển khai, phát động góp ý kiến tham gia sửa đổi, xây dựng Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam phù hợp với Luật Báo chí 2016 và luật pháp hiện hành.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ sâu rộng trong toàn Hội nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong việc triển khai thực hiện Hiến pháp 2013 và Luật Báo chí năm 2016, đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo Việt Nam. Góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của báo chí, chất lượng công tác Hội, đặc biệt chú trọng việc trau dồi đạo đức cách mạng, thực hiện nghiêm túc những quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam./.

Nguồn: HNBVN

Bình luận