Lớp bồi dưỡng tuyên truyền về thông tin đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế ở Quảng Ngãi

22/04/2020, 23:29

Ngày 28/10, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi mở lớp Bồi dưỡng tuyên truyền về thông tin đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế cho gần 100 Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo Đài Truyền thanh các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí thứ 5 do Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức trong năm nay.

Tại lớp bồi dưỡng, các hội viên nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí của tỉnh, phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh và lãnh đạo các Đài Truyền thanh các huyện, thành phố trong tỉnh nghe nhà báo Lê Văn Nghiêm, nguyên Cục trưởng Cục thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và truyền thông) trình bày tổng quan về công tác thông tin đối ngoại; nhiệm vụ thông tin đối ngoại trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Giới thiệu về tình hình thế giới và khu vực thời gian gần đây; trao đổi về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, công tác thông tin đối ngoại địa phương…

Nhà báo Lê Văn Nghiêm trình bày chuyên đề tuyên truyền thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế (Nguyễn Đăng Lâm)

Thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại; là hoạt động thông tin nhằm vào nhiều đối tượng, chủ yếu là ở bên ngoài nhằm tạo ra sự hiểu biết về Việt Nam, xây dựng hình ảnh Việt Nam trong con mắt người nước ngoài theo cách chúng ta mong muốn; là thông tin quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam; thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước Việt Nam ra thế giới, thông tin về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thông tin thế giới vào Việt Nam…       

Lớp bồi dưỡng còn quán triệt, tổ chức triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 và Đề án thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020.

Được biết, trước đó từ tháng 6 đến tháng 9/2017, Hội Nhà báo Quảng Ngãi đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam) mở 4 lớp bồi dưỡng với các chuyên đề “Ảnh báo chí”; “Biên tập và xử lý nguồn tin cho trang tin điện tử”; “Ngôn ngữ báo chí- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng”; “Kỹ năng truyền hình thực tế”. Mối lớp theo chuyên đề có từ 30 đến 50 hội viên, nhà báo tham dự.     

Đăng Lâm