Hội Nhà báo Phú Yên thành lập quỹ hỗ trợ hội viên gặp khó khăn

28/04/2016, 16:50

Hội Nhà báo Phú Yên  thành lập quỹ hỗ trợ hội viên gặp khó khăn - Ngày 28/4/2016, Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Đại hội xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng củng cố xây dựng Hội vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở, tăng cường công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nhận thức chính trị, tư tưởng và nghiệp vụ cho hội viên, chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà báo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định Điều lệ Hội và Quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, nhà báo Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam biểu dương và đánh giá cao những kết quả Hội Nhà báo Phú Yên đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị các hội viên, nhà báo tập trung nghiên cứu, tuyên truyền đậm nét kết quả Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, bám sát tôn chỉ mục đích, nỗ lực, sáng tạo, hoàn thành tốt công việc được giao.

Đại hội đã biểu quyết thông qua những chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ mới, bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016 - 2020 gồm 7 đồng chí./.

Yên Lan