Kết nối tạp chí:
  • facebook
  • Tiwer
  • Youtube
  • Google

Hội Nhà báo Cụm Nam sông Hậu: Nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí

Ngày 19/01, Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng theo Quy chế giao ước thi đua Cụm các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố Nam sông Hậu năm 2023, gồm các tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng. Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự, chỉ đạo hội nghị.

Năm 2023, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Nam sông Hậu đã đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại từng địa phương, tập hợp lực lượng hội viên, nhà báo tại các Chi hội trực thuộc làm tốt công tác thông tin tuyên truyền theo đúng tôn chỉ mục đích của báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhà báo Lê Thành Phương, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang, Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023 phát biểu tại hội nghị 

Nâng cao chất lượng giao ban báo chí hằng tháng, kịp thời định hướng công tác thông tin tuyên truyền trên mỗi địa phương

Theo đó, Hội nhà báo các tỉnh, thành phố Nam sông Hậu tiếp tục tổ chức tốt việc học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”. Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hoá trong các cơ quan báo chí”, gắn với Nghị quyết đại hội Đảng bộ của mỗi tỉnh, thành. Tuân thủ, thực hiện tốt 12 tiêu chí thi đua theo Quyết định 70a/QĐ-HNBVN, ngày 21/6/2022 của Hội Nhà báo Việt Nam; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác chỉ đạo và quản lý báo chí, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nhà báo.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành thực hiện tốt việc giao ban báo chí hằng tháng nhằm nắm tình hình hoạt động báo chí, kịp thời định hướng công tác thông tin tuyên truyền trên mỗi địa phương. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo chí đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí cả về chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, về nội dung cũng như hình thức thể hiện.

Về tư tưởng chính trị, hội viên và nhà báo trong Cụm báo tích cực tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp theo Quyết định số 483/QĐ-HNBVN, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam theo Quyết định số 1131/QĐ-HNBVN của Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

Tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí

Năm 2023, nhiều hoạt động chuyên môn nghiệp vụ nổi bật được tổ chức, như: Tổ chức Hội báo Xuân, tập hợp và trưng bày ấn phẩm báo chí của tỉnh, báo chí Trung ương, báo ngành; đặc san của sở ngành, các địa phương trong tỉnh, qua đó còn tổ chức triển lãm tranh, ảnh về thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh - quốc phòng của từng tỉnh, thành; tổ chức nhiều hoạt động chào mừng thiết thực, ý nghĩa nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023); tổ chức thành công Đại hội chi hội nhiệm kỳ 2023 - 2025 ở các chi hội trực thuộc Hội Nhà báo các tỉnh, thành.

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo 

Tại hội nghị, Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao những kết quả Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Nam sông Hậu đã đạt được trong năm qua, nhất là tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong Cụm. Thời gian tới, Cụm cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Hội Nhà báo mỗi tỉnh, thành thực hiện tốt, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, hướng đến chào mừng Đại hội nhiệm kỳ mới. Khuyến khích Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Nam sông Hậu tích cực tham gia các phong trào do Hội cấp trên, bộ ngành Trung ương, tỉnh, thành phố phát động, tổ chức; chú trọng các hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 100 Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025); cụ thể là tham gia gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc năm 2024, từ ngày 15-17/3/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang bàn giao Cờ đăng cai cho Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau làm Cụm trưởng năm 2024.

Năm 2024, Cụm các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố Nam sông Hậu tập trung một số trọng tâm như: Phấn đấu trên 80% hội viên chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương. Không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 100% cơ quan Hội Nhà báo phấn đấu đạt chuẩn cơ quan văn hóa.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Điều lệ sửa đổi bổ sung của Hội Nhà báo Việt Nam. Tham gia công tác chỉ đạo, quản lý báo chí theo Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Cụm Nam sông Hậu ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tổ chức thành công Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024 và tham gia Hội Báo toàn quốc 2024; tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia Giải báo chí quốc gia lần thứ XVIII năm 2023; tổ chức thành công giải báo chí truyền thống của địa phương và tham gia các giải báo chí, cuộc thi viết do các bộ, ngành Trung ương tổ chức; triển khai hoạt động hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2024. Triển khai kế hoạch bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ báo chí cho hội viên, phóng viên, nhà báo. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

PV

 

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Ngày 31/5, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã khai mạc vòng chấm chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023.
Đạo đức cách mạng là "gốc" của người cách mạng, những người bằng uy tín của mình được nhân dân tín nhiệm giao trọng trách nắm và giương cao ngọn cờ lãnh đạo cách mạng của dân tộc. Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2024) là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thêm quyết tâm học tập, tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đúng, thực chất đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, mãi là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top