Hội Nhà báo các tỉnh Trung - Nam Trung Bộ thực hiện công tác kiểm tra cụm thi đua

26/11/2016, 12:59

Hội Nhà báo các tỉnh Trung - Nam Trung Bộ thực hiện công tác kiểm tra cụm thi đua - Sáng ngày 26/11, Hội Nhà báo các tỉnh Trung - Nam Trung Bộ tổ chức Hội nghị kiểm tra công tác thi đua năm 2016 tại Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận.

Hội nghị kiểm tra công tác cụm thi đua năm 2016 tại Hội Nhà báo Ninh Thuận. Ảnh: PV

Tham dự Hội nghị kiểm tra cụm thi đua có đồng chí Hà Minh Đích, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách cụm thi đua; đồng chí Đoàn Minh Long, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa; đơn vị cụm trưởng năm 2016 cùng các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh thuộc cụm thi đua Trung - Nam Trung Bộ.

Đại diện Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Nguyễn Minh Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận.

Theo Quy chế thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, hàng năm Hội Nhà báo các tỉnh sẽ thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, công tác thi đua khen thưởng và việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ báo chí chất lượng cao trong những năm qua.

Tại buổi kiểm tra, Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo kết quả công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017, việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng và tình hình quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ báo chí chất lượng cao.

Thay mặt cụm thi đua khen thưởng Hội Nhà báo khu vực, đồng chí Đoàn Minh Long đã kết luận: công tác kiểm tra là hoạt động thường xuyên của cụm thi đua các hội nhà báo hàng năm theo Quy chế và Giao ước thi đua đã ký.

Công tác thi đua khen thưởng rất quan trọng để đánh giá các Hội thực hiện công tác kiểm tra gia sát chéo giữa các Hội trong khu vực hoạt động của tổ chức Hội.

Qua việc kiểm tra, các tổ chức Hội cũng ý thức tốt hơn về việc xây dựng kế hoạch hoạt động, công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên khuyến khích các hội viên tích cực xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Mỹ  Hậu