Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Nam sông Hậu tổng kết hoạt động năm 2021

25/02/2022, 18:47

Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Nam sông Hậu tổng kết hoạt động năm 2021 - Sáng 25/2, tại Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang, Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Nam sông Hậu (Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang trao cờ luân lưu Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2022 cho lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh An Giang

Theo báo cao, năm 2021, tình hình hoạt động của Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Nam sông Hậu nhìn chung đều ổn định, hội viên - nhà báo tích cực tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam và Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội Nhà báo Việt Nam đề ra; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác chỉ đạo và quản lý báo chí, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên ­- nhà báo.

Các cơ quan báo chí trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh, thành phố Nam sông Hậu đã đóng góp tích cực và có hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, chỉ đạo của Trung ương và địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Nam sông Hậu còn phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu 2021; tích cực tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 29-30/12/2021; Tổ chức thành công Giải báo chí truyền thống của địa phương và tham gia các giải báo chí, cuộc thi viết do bộ, ngành Trung ương tổ chức...

Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực Nam sông Hậu  xác định năm 2022 sẽ xây dựng Chương trình hành động triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia Giải báo chí quốc gia lần thứ XVI (2021 - 2022).

Ngoài ra, tổ chức thành công Giải báo chí truyền thống của địa phương và tham gia các giải báo chí, cuộc thi viết do các bộ, ngành Trung ương tổ chức; triển khai kế hoạch bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho hội viên-nhà báo. Tham gia công tác chỉ đạo, quản lý báo chí theo Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin -Truyền thông, Hội Nhà báo; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Tại hội nghị, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Nam sông Hậu đã thống nhất đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen cho 2 đơn vị có thành tích tiêu biểu là Hội Nhà báo tỉnh An Giang và Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, thống nhất giao nhiệm vụ đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Nam sông Hậu năm 2022 cho Hội Nhà báo tỉnh An Giang.

Theo baohaugiang.vn