Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4

09/12/2016, 19:36

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 - Ngày 9/12, Bộ Chính trị lần đầu tiên tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ".

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngăn chặn biểu hiện "tự chuyển hóa" là cuộc chiến cam go

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng cần nhận thức đầy đủ việc chỉnh đốn đi đôi với đổi mới, xây dựng Đảng là yêu cầu khách quan, một việc làm tự nhiên, thường xuyên của bất cứ đảng cách mạng chân chính nào, ở bất kỳ giai đoạn nào;  ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đây là một nghị quyết rất quan trọng, đề cập vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.

Theo Tổng Bí thư, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ là cuộc chiến đầy cam go, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến vận mệnh của Đảng và chế độ.

Quan điểm của Đảng là kiên quyết, kiên trì thực hiện, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tiến hành thường xuyên, liên tục ở các cấp, các ngành, đồng bộ cả ở Trung ương và cơ sở.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phải thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ để đẩy mạnh phát triển kinh tế ​- xã hội, giữ vững quốc phòng ​- an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, ổn định tình hình; tạo niềm tin trong Đảng, trong nhân dân. Không phải là "đóng cửa" để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Tinh thần của Nghị quyết là phải hành động, hành động thiết thực, rõ hiệu quả; tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm; đồng thời, phải tăng cường đôn đốc, kiểm tra. 

Nhất quán trong xây dựng chỉnh đốn Đảng

Đồng chí  Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt nội dung và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, tập trung giới thiệu 5 vấn đề lớn.

- Vì sao Ban Chấp hành Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

- Mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị Nghị quyết;

- Những nội dung cơ bản của Nghị quyết;

- Dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục trong quá trình thực hiện Nghị quyết;

- Một số vấn đề về Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Ông Chính cho biết, Nghị quyết lần này có một số giải pháp mới, mạnh mẽ, quyết liệt, cụ thể như đổi mới và bắt buộc học tập lý luận chính trị; cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nghị quyết cũng có nội dung về cơ chế kiểm soát quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước, công khai kết quả xử lý vi phạm; sự thống nhất về chính sách và kỷ luật giữa Đảng và Nhà nước.

Nghị quyết xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhất là đề ra 4 nhóm giải pháp đồng bộ, chính diện, quyết liệt, trong đó có giải pháp, cơ chế làm ngay, có giải pháp phải kiên trì triển khai lâu dài, có giải pháp cấp bách, có giải pháp mang tính đột phá.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh trong phát biểu tổng kết Hội nghị đã đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ để nắm vững, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc, thấy được sự cần thiết phải kiên quyết, kiên trì khắc phục những yếu kém, khuyết điểm với quyết tâm chính trị cao. 

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết này phải được hoàn thành trong tháng 1/2017. 

TH