Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam:

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,5 của Đảng

10/08/2022, 17:20

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,5 của Đảng - Ngày 10/8, tại Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra Hội nghị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,5 khoá XIII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan.

Các đại biểu dự Hội nghị 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; cùng toàn thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người lao động Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội nghị nhằm giúp cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, giúp cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả; vận dụng sáng tạo vào công tác, đời sống; làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và người lao động về các chủ trương, quan điểm của Đảng đề ra; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương  truyền đạt những nội dung quan trọng của Nghị quyết

Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần 4,5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

                                                                                                                             Nam Nguyễn