Hội nghị giao ban báo chí tỉnh Yên Bái quý III năm 2021

19/10/2021, 19:59

Hội nghị giao ban báo chí tỉnh Yên Bái quý III năm 2021 - Ngày 18/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên BCH Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong quý III, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin kịp thời, đầy đủ về các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất về tư tưởng, định hướng dư luận, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chất lượng các tác phẩm báo chí từng bước được nâng cao; xuất hiện nhiều hơn những tin, bài, phóng sự có nội dung sâu sắc, đề cập đến những vấn dư luận xã hội quan tâm. Các cơ quan báo chí Trung ương đã có chương trình phối hợp với tỉnh, thông tin, phản ánh khách quan, trung thực đầy đủ và toàn diện những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên BCH Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin tới các cơ quan báo chí về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng – an ninh tỉnh Yên Bái 9 tháng đầu năm

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin nhanh về tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm và cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: Công tác đón công dân từ các tỉnh phía Nam; việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm 2021, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh, thông tin kịp thời tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, công tác giảm nghèo đi đôi với các vấn đề an sinh xã hội; công tác phòng chống dịch bệnh để bảo vệ “vùng xanh”; các đề án, chính sách của tỉnh đang triển khai…

Đại biểu các cơ quan báo chí cũng được nghe lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thông tin về việc triển khai các nhiệm vụ phát triển du lịch, thu hút khách nội địa đối với du lịch Yên Bái trong tình trạng “bình thường mới” hiện nay; đồng thời thảo luận, kiến nghị, đề xuất cơ chế, chính sách, các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí thời gian tới cần nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, tính hấp dẫn của tin, bài; chú trọng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức người làm báo; thực hiện các quy định của Luật báo chí, quy tắc sử dụng mạng xã hội đối với người làm báo; nâng cao chất lượng quản lý báo chí nhất là công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; ứng dụng công nghệ hiện đại; quan tâm đầu tư nâng cấp trang thiết bị; thường xuyên đổi mới cách viết, cách nhìn đảm bảo tin bài có chiều sâu, phản ánh thông tin một cách chân thực, khách quan.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền trong quý IV, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tuyên truyền về chỉ số hạnh phúc, xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"; tuyên truyền về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, trong đó nhấn mạnh đến việc phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái “bình thường mới” đảm bảo đúng định hướng; tuyên truyền công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch, tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội; cổ vũ, động viên, phát hiện và biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực...

Trong dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã hỗ trợ các tác phẩm báo chí xuất sắc trong quý III năm 2021. 

Một số hình ảnh trong hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch triển khai các nhiệm vụ phát triển du lịch, thu hút khách nội địa đối với du lịch Yên Bái trong tình trạng “bình thường mới” hiện nay

Đồng chí Nguyễn Quốc Chiến – Phó Giám đốc - Phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông thông tin về công tác quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm

Đồng chí Nguyễn Xuân Cảnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh thông tin tình hình hoạt động báo chí và công tác Hội 9 tháng đầu năm

Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy – Giám đốc Đài PT – TH tỉnh đại diện các cơ quan báo chí địa phương phát biểu thảo luận

Nhà báo Thanh Sơn – Thường trú Báo Nhân dân đại diện các phóng viên, nhà báo Trung ương đóng tại địa phương phát biểu thảo luận

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trao hỗ trợ các tác phẩm báo chí xuất sắc trong quý III năm 2021

Tin, ảnh: Hoàng Yên