Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về Hội nhập quốc tế

16/09/2022, 10:03

Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về Hội nhập quốc tế - Ngày 16/9/2022, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về Hội nhập quốc tế.

Ông Đinh Nho Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại (Bộ Ngoại giao) trình bày.

Tại hội nghị, ông Đinh Nho Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại (Bộ Ngoại giao) đã trình bày về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại sau Đại hội Đảng lần thứ XIII; đồng thời ông cũng phân tích tình hình thế giới và khu vực trong những năm vừa qua, những tác động và ảnh hưởng đến Việt Nam. Theo ông Hưng, thế giới hiện nay đang thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Hòa bình hợp tác vẫn là xu thế lớn, song nhiều trở ngại; toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển; luật pháp quốc tế và các thể chế đa phương gặp nhiều thách thức lớn… Ông Hưng đã nêu 5 vấn đề, xu hướng lớn đang được quan tâm hiện nay: Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; chuyển đổi số; chuyển đổi xanh, ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu; sắp xếp lại chuỗi cung ứng; thay đổi về lao động.

Chia sẻ về chính sách đối ngoại Đại hội Đảng XIII đề ra, ông Hưng nhấn mạnh đối ngoại đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ông chia sẻ, chúng ta đang quyết tâm xây dựng nền đối ngoại, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Bà Lâm Thị Quỳnh Anh, Trưởng phòng Hội nhập Kinh tế quốc tế trong nước, Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (Bộ Công thương) trình bày.

Tại hội nghị, bà Lâm Thị Quỳnh Anh, Trưởng phòng Hội nhập Kinh tế quốc tế trong nước, Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (Bộ Công thương) đã trình bày các cam kết hội nhập quốc tế, cơ hội, thách thức, quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp, địa phương khi triển khai các FTA thế hệ mới; triển khai các lĩnh vực dịch vụ theo các cam kết FTA thế hệ mới. Theo bà Quỳnh Anh, với việc cam kết FTA thế hệ mới, Việt Nam đã thu hút được nhiều doanh nghiệp FDI đến đầu tư. Tuy nhiên chỉ có 10% doanh nghiệp Việt Nam là nhà cung ứng cho nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó bà Quỳnh Anh cũng nêu những quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp khi tham gia các FTA như: được cung cấp thông tin về các FTA, được hưởng các ưu đãi theo FTA và được bảo vệ lợi ích khi thực thi các FTA.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) đã trình bày những lưu ý về xuất khẩu nông sản Việt Nam trong bối cảnh tham gia các Hiệp định FTA thế hệ mới. Theo bà Trang, nông sản Việt đang có cơ hội ưu đãi thuế quan xuất khẩu. Nông sản là nhóm Việt Nam tập trung yêu cầu Đối tác FTA mở cửa thị trường mạnh. Về công tác tuyên truyền, bà mong muốn, thời gian tới, các phóng viên nhà báo tích cực đưa những thông tin cần biết cho doanh nghiệp về các cơ hội từ FTA: cơ hội từ FTA cho nông sản (đặc biệt là thuế quan), điều kiện tận dụng (quy tắc xuất xứ, các điều kiện khác); về thị trường: đặc điểm thị trường, các yêu cầu của thị trường, tình hình cập nhật (cảnh báo, xu hướng); về cách thức: tự mình sản xuất, xuất khẩu tham gia vào chuỗi sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp đầu mối.

Tuấn Hữu