Hội nghị các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội

22/04/2020, 23:29

Hội nghị các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội - Chiều 13/5, tại trụ sở Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị “các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội XIII của Đảng”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Ảnh VGP/ Quang Hi

Đây là cuộc làm việc của Thủ tướng, Trưởng tiểu ban kinh tế xã hội với các nhà khoa học để lắng nghe ý kiến góp ý về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, 2 văn kiện mà Tiểu ban đang tích cực xây dựng.

Tại hội nghị, ý kiến các nhà khoa học nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học công nghệ đối với phát triển. Có ý kiến cho rằng, tăng trưởng phải thông qua con đường của sáng tạo, tăng trưởng xanh, bao trùm và phát triển bền vững.

Do đó, trong thời gian tới Việt Nam cần tạo các đột phá về tính ưu tiên (để đảm bảo tăng trưởng nhanh, sáng tạo và bền vững cần ưu tiên phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo như trụ cột quan trọng nhất của tăng trưởng giai đoạn tới); đột phá về nhân lực (phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đòi hỏi phải có nhân lực chất lượng cao và có kỹ năng phù hợp); đột phá về động lực của tăng trưởng (tận dụng cơ hội của kỷ nguyên số và xu hướng chuyển đổi số)…

Bên cạnh đó, Việt Nam cần có chiến lược trọng dụng nhân tài; coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng bậc nhất của tăng trưởng, xóa bỏ các loại độc quyền trong tiếp cận các nguồn lực (trừ lĩnh vực an ninh quốc phòng) và tiếp cận cơ hội phát triển, đảm bảo công bằng, minh bạch cho tất cả các thành phần kinh tế. 

Nhiều đại biểu đã đóng góp ý kiến nhằm xác định lại các điều kiện, thời cơ để tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế dựa trên các xu hướng mới và trên nền tảng công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 với tư duy mới, sáng tạo, hiện đại và tiến bộ...

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Ghi nhận ý kiến của các nhà khoa học, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, có thể các ý kiến còn khác nhau nhưng đây là một kênh quan trọng trong việc xây dựng văn kiện. Trong đó có nhiều vấn đề tương đồng với ý kiến của các thành viên Tiểu ban trong thảo luận từ trước đến nay cũng như các ý kiến đã làm rõ một số vấn đề lớn, vấn đề mới.

Về thực trạng kinh tế - xã hội, Thủ tướng nhìn nhận, gam màu sáng vẫn là phổ biến, chủ đạo mặc dù vẫn còn những đốm đen nguy hại và mong các nhà khoa học góp ý làm sao để nhân những điểm sáng này lên.

Theo Thủ tướng, nguy cơ tụt hậu là hiện hữu, nếu không tự vươn lên, không có khát vọng dân tộc để xây dựng đất nước thì sẽ tụt hậu so với thế giới, với các nước xung quanh và tin rằng, chúng ta sẽ vượt qua nguy cơ, thách thức, những điểm ngăn trở để đưa đất nước phát triển hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng đánh giá, các ý kiến nêu ra tại hội nghị có thông tin mới, sát thực tế, chỉ ra nhiều vấn đề bức xúc, nhiều định hướng tháo gỡ, đặc biệt là lối ra cho phát triển. Đồng thời ghi nhận ý kiến cho rằng một động lực phát triển nhanh và bền vững là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng, hoài bão của dân tộc.

Vấn đề công nghệ, nông nghiệp nông thôn, du lịch là những lĩnh vực nhiều tiềm năng, trong đó, công nghệ và doanh nghiệp công nghệ là lối ra cho sự phát triển nhanh, bền vững. Không chỉ kinh tế, Thủ tướng ghi nhận nhiều ý kiến đề cập đến các vấn đề văn hóa, xã hội.

Thủ tướng cho biết, Tiểu ban cũng sẽ tiếp tục mời các nhà khoa học góp ý trong quá trình xây dựng văn kiện, đồng thời, nhấn mạnh tinh thần chủ động, không để nước đến chân mới nhảy, không để mất niềm tin, mất chế độ, phải sửa cái sai, cái khiếm khuyết, nhất là phải giữ gìn văn hóa, đạo đức, nâng cao năng suất lao động, để nền kinh tế không “tụt hậu” so với các nước trong khu vực.

PV

Bình luận